30 mars 2017

Stort intresse för servicefrågan på landsbygden

Ett 40-tal personer träffades i Södra Ljunga för att hitta nya lösningar för de utmaningar som finns för servicefunktionerna på landsbygden.

Det handlar om att de som bor på mindre orter ska kunna ha tillgång till exempelvis affär, post, skola, bibliotek, apotek med mera.

Vi ser att det är viktigt att vi jobbar med service på landsbygden för att bibehålla livet i länets mindre orter. Det spelar en stor roll för landsbygdens attraktivitet, säger Aline Kärrbäck, servicesamordnare på Region Kronoberg.

Se filmat inslag från serviceforumet


Det var Region Kronoberg tillsammans med Ljungby kommun som för första gången arrangerade en träff för service inom ramen för ett projekt som Region Kronoberg driver och som syftar till att hitta nya sätt för orter att både utvecklas och växa.

Regionalt utvecklingsansvar

Region Kronoberg äger det regionala utvecklingsansvaret och har således ett bredare ansvar att understödja en samsyn och gemensam strategi för hela länets servicefunktion. I projektet samverkar regionen med till exempel länsstyrelsen, kommuner, lokala utvecklingsgrupper och lanthandlare. Utvecklingen ska ske gränsöverskridande och förankras i arbetet kring såväl näringsliv och kompetensförsörjning, som kultur och besöksnäring.

Relaterade nyheter

Klartecken för Bymässa 2030

12 oktober 2021

Region Kronoberg har beslutat att starta ett arbete kring Bymässa 2030. Det innebär att regionen tar en ledande och samordnande roll i att driva samhällsutvecklingsmässan så att den blir långsiktigt h...

Ökat fokus på gymnasiekompetens i kompetensförsörjningsarbetet

7 oktober 2021

Regionala utvecklingsnämnden har nu fastställt handlingsplan 6.0 för kompetensförsörjningsstrategi för Kronobergs län 2017–2025. Nytt i handlingsplanen är insatser inom det prioriterade området ”I Kro...

Bästa Biennalen – konstfestival för barn och unga!

6 oktober 2021

I höst är det dags för Bästa Biennalen, en konstfestival där barn och unga kan uppleva och skapa konst tillsammans med andra. I år är festivalen större än någonsin och i Kronobergs län deltar sex arra...

Remiss av länstransportplan 2022–2033

1 oktober 2021

Vart fjärde år justeras och aktualitetsprövas landets länstransportplaner. Nu är tiden inne för en sådan prövning. Under perioden 17 september till 24 november är Länstransportplan för Kronobergs län...