Logotyp för Region Kronoberg.

Vänsterställd kallelse tas bort

21 januari 2022

Den 28 februari kommer alla kallelser som innehåller en vänsterställd adress och som i övrigt inte följer den beslutade grundkallelsemallen att tas bort från Cosmic och kommer därmed inte längre kunna...

Logotyp för Region Kronoberg.

Serologi för SARS-CoV-2 flyttas från Klinisk kemi till Klinisk mikrobiologi

20 januari 2022

Från och med idag 2022-01-20 utförs serologi för SARS-CoV-2 av Klinisk mikrobiologi i Växjö, inte som tidigare av Klinisk kemi. Beställningar och prov ska således riktas till mikrobiologen. Serologin...

Logotyp för Region Kronoberg.

Ny portal för att beställa trycksaker

20 januari 2022

Nu finns det ett nytt system för att beställa trycksaker. Regionens egna tryckeri stängdes i september och tjänsten har tagits över av Löwex tryckerier i Växjö.

Logotyp för Region Kronoberg.

Nyhetsbrev januari från medicinska kommittén/läkemedelskommittén

20 januari 2022

Läkemedelsnotiser och annan information för hälso- och sjukvårdspersonal.