Logotyp för Region Kronoberg.

Viktigt säkerhetsmeddelande gällande Braun Pro 6000 örontermometer

17 september 2021

Undersökningar visar överhettning som ett resultat av vätska som tränger in. Åtgärder ska vidtas av användaren.

Logotyp för Region Kronoberg.

Prover för S-Metylmalonat skickas till annat laboratorium

16 september 2021

På grund av leverantörsproblem kommer prover för S-Metylmalonat att analyseras av externt ackrediterat laboratorium från och med 2021-09-16. Detta kommer att innebära förlängda svarstider. Vi förvänta...

Logotyp för Region Kronoberg.

Brist på Primperan tabletter

16 september 2021

Primperan (metoklopramid) tablett är restnoterad, samtliga utbytbara alternativ är också restnoterade. Licensförskrivning är möjlig.

Logotyp för Region Kronoberg.

Förbättrad tillgång på Soluvit

16 september 2021

För närvarande är det begränsad tillgång till Soluvit (blandning av vattenlösliga vitaminer vid parenteral nutrition).