Logotyp för Region Kronoberg.

Viktig information inför bytet av dosapotek

5 mars 2021

Region Kronoberg har upphandlat en ny leverantör av dosdispenserade läkemedel. Avtal har tecknats med Apoteket AB. Bytet av leverantör planeras ske torsdagen den 1 april 2021.

Logotyp för Region Kronoberg.

Fortsatt brist på Ketogan Novum injektionsvätska 5 mg/ml

2 mars 2021

Ketogan Novum (ketobemidon) injektionsvätska 5 mg/ml är fortfarande restnoterad och väntas vara tillgänglig igen först i mitten av juni 2021.

Logotyp för Region Kronoberg.

Glukosmätare – upphandling på gång

1 mars 2021

Ny upphandling av glukosmätare för patientnära analys (PNA) på vårdcentraler och sjukhusens avdelningar/mottagningar kommer att göras under 2021. Om ni planerar att köpa in nya glukosinstrument vill v...

Illustrationsbild: närbild på en spruta fylls upp med vaccin.

Så ska eventuella ”vaccin-slattar” hanteras

1 mars 2021

I media har det rapporterats om situationer där chefer fått de sista doserna så att man inte behöver kasta vaccin. För att inte hamna i den situationen har Region Kronoberg tagit fram en rutin så att...