Logotyp för Region Kronoberg.

Filmer om barnets rättigheter inom hälso- och sjukvården

4 februari 2021

Efter att barnkonventionen blev lag 2020 har medvetenheten och kunskapen att se till barnens rättigheter i vården ökat. Nu lyfts barnens rättigheter i nya filmer riktade till all vårdpersonal.

Logotyp för Region Kronoberg.

Utbildning för dig som ska vaccinera mot covid-19

13 januari 2021

Flera av de vacciner som kommer att användas mot covid-19 ska hanteras enligt nya principer, så behovet av utbildning för vaccinatörer är stort.