Logotyp för Region Kronoberg.

Utbildning för dig som ska vaccinera mot covid-19

13 januari 2021

Flera av de vacciner som kommer att användas mot covid-19 ska hanteras enligt nya principer, så behovet av utbildning för vaccinatörer är stort.

Logotyp för Region Kronoberg.

Två utbildningar i sjukdomsklassifikation startar 2021

9 november 2020

Under våren erbjuds verksamheterna två utbildningar i sjukdomsklassifikation riktat till medicinska sekreterare. Syftet är att säkerställa en diagnoskodning som håller en hög kvalitet och är kostnadse...

Logotyp för Region Kronoberg.

Två utbildningar om barn som far illa och orosanmälan

4 november 2020

När det finns misstanke om att ett barn far illa har alla som arbetar inom hälso- och sjukvården en skyldighet att göra en orosanmälan till socialnämnden. Nu har två filmer tagits fram för att öka kun...

Logotyp för Region Kronoberg.

Utbildning i hälsosamma levnadsvanor

19 oktober 2020

Region Kronoberg har tagit fram en ny utbildning i hälsosamma levnadsvanor för all personal som arbetar patientnära inom hälso- och sjukvård och tandvård. Utbildningen handlar om hur du kan identifier...