Logotyp för Region Kronoberg.

Påminnelse: Debitering av provtagning

9 oktober 2020

Från och med 2020-09-01 kommer Klinisk kemi och Transfusionsmedicin att debitera en provtagningsavgift på 120 kr för blodprovtagning utförd åt privata vårdgivare (ej vårdval). Detta gäller både verksa...

Logotyp för Region Kronoberg.

Analys av SARS-CoV-2-antikroppar på blodgivarprover

4 juni 2020

Transfusionsmedicin Kronoberg kommer på uppdrag av Smittskydd Kronobergatt ta ett extra provrör för analys av SARS-CoV-2-antikroppar i samband medblodgivning. Provet tas för att följa epidemins utveck...