Logotyp för Region Kronoberg.

Nyhetsbrev januari från medicinska kommittén/läkemedelskommittén

20 januari 2021

Läkemedelsnotiser och annan information för hälso- och sjukvårdspersonal.

Logotyp för Region Kronoberg.

Nyhetsbrev december från medicinska kommittén/läkemedelskommittén

21 december 2020

Läkemedelsnotiser och annan information för hälso- och sjukvårdspersonal.

Logotyp för Region Kronoberg.

Brist på Ketogan Novum injektionsvätska 5 mg/ml

9 december 2020

Ketogan Novum (ketobemidon) injektionsvätska 5 mg/ml är restnoterad och väntas inte vara tillgänglig igen förrän i början av januari 2021.

Logotyp för Region Kronoberg.

Brist på vitamin B12 i tablettform

1 december 2020

Både Betolvidon 1 mg och Betolvex 1 mg är restnoterade, preliminärt till slutet av december respektive slutet av januari. Tablett Behepan är avregistrerad.