Logotyp för Region Kronoberg.

Utbildning för dig som ska vaccinera mot covid-19

13 januari 2021

Flera av de vacciner som kommer att användas mot covid-19 ska hanteras enligt nya principer, så behovet av utbildning för vaccinatörer är stort.

Logotyp för Region Kronoberg.

Rehabverksamheternas gruppverksamheter ställs in

10 november 2020

För att minska risken för smittspridning av covid-19 ställs all gruppverksamhet, inklusive bassängträning in, från och med den 10 november, inom habiliteringen, rehabiliteringskliniken, lasarettsrehab...

Bilden saknar en alternativtext.

Skörhet viktig faktor för avlidna med covid-19

28 september 2020

Region Kronoberg har genomfört en journalgranskning av 60 dödsfall i covid-19 utanför sjukhus. Hos 20 procent av patienterna var covid-19 den dominerande dödsorsaken medan 55 procent avled av en kombi...