Personal inom vården ska fortsatt provtas

11 februari 2022

Under veckan har det skett en nedgång i personalprovtagningen, vilket kan bero på en minskad benägenhet att provta sig.

Covid-19 vaccinationer-uppdaterad information till vårdcentraler

7 oktober 2021

Vi fortsätter med fas 4 för 16 år och uppåt hos externa leverantörer. De erbjuder dos 1 fram till 31/10 (dos 2 under november) med fokus på att öka vaccinationstäckningen. Därefter är det beslutat att...