Fler nyheter

7 oktober 2021

Covid-19 vaccinationer-uppdaterad information till vårdcentraler

Vi fortsätter med fas 4 för 16 år och uppåt hos externa leverantörer. De erbjuder dos 1 fram till 31/10 (dos 2 under november) med fokus på att öka vaccinationstäckningen. Därefter är det beslutat att detta ska ske via vårdcentraler som ”fångar upp” behov och det utförs på JLC.

Vaccinering av 12-15 åringar startar 11/10, leverantörerna kommer att erbjuda tider på ordinarie vaccinationsplatser samt på högstadieskolor i samverkan med skolorna. Vårdnadshavarna får brev med information.

Nytt besked kom från Folkhälsomyndigheten 28/9 med rekommendation  om en påfyllnadsdos (tredje dos) till :

  • Boende på särskilt boende för äldre (SÄBO)
  • Personer med hemtjänst beslutade av kommun/och personer med hemsjukvård
  • Alla över 80 års ålder

En dos mRNA covid-19 vaccin rekommenderas sex månader eller senare efter att dos 2 givits, oavsett vilken vaccinprodukt som gavs vid dos 1 eller 2.

Planen för Region Kronoberg är att kommunerna ger dos 3 till SäBo och de med hemtjänst/hemsjukvård (som har svårt att transportera sig) med start 4/10.

Vi erbjuder också dos 3 på ordinarie vaccinationsplatser med bokade tider/drop in med start 4/10. 

Dos 3 kommer att erbjudas på vårdcentralerna i samband med influensavaccinationerna. Brev till 80+ går ut inom kort samt skriftlig info till dem med kommunala insatser (ffa yngre än 80 år). Call center kan hjälpa till boka tider och svara på frågor tel 0470 586000. Vi håller på att göra lösningar i Cosmic för vårdcentralerna (bokning, robot mm)

Patienter med allergier från 1/10: Rutinen för allergier omfattar alla åldrar, alla doser. Bedömning görs på vårdcentral. Grupp B utförs i primärvården på JLC. Grupp C remitteras till sjukhusmottagning (allergimottagning vuxna, barnmottagning för dem under 18 år).

Relaterade nyheter

Vårdcentralen Rottne flyttar till vårdcentralen Braås under fem veckor på grund av renovering

24 februari 2022

Vårdcentralen Rottne ska renoveras och byggas ut för att kunna erbjuda patienter och personal bättre, större och mer ändamålsenliga lokaler. Den 7 mars stänger vårdcentralen Rottne för att möjliggöra...

Personal inom vården ska fortsatt provtas

11 februari 2022

Under veckan har det skett en nedgång i personalprovtagningen, vilket kan bero på en minskad benägenhet att provta sig.

Vårdcentralen Braås flyttar till vårdcentralen Rottne på grund att personalbrist

24 januari 2022

På grund av stort personalbortfall på vårdcentralen Braås, med anledning av sjukdom, beslutade Region Kronoberg under måndagen att från och med tisdag 25/1 flytta vårdcentralen Braås till vårdcentrale...

Dosintervallet sänks till fem månader

13 januari 2022

Under onsdagen meddelade Folkhälsomyndigheten att dosintervallet mellan andra och tredje dosen vaccin mot covid-19 ändras till minst fem månader.