Behandling och priser

Vad ditt besök hos tandläkaren eller tandhygienisten kostar beror på hur omfattande behandling du behöver.

Oftast gör du en undersökning först och baserat på dina behov och vad undersökningen visar kan fler åtgärder som fler röntgenbilder, mer omfattande förebyggande åtgärder eller noggrannare undersökning av ett specifikt besvär tillkomma. Det är därför svårt att på förhand ange exakt vad ditt besök kommer att kosta.

För barn och ungdomar är besöket gratis till och med det år de fyller 23 år.

Senast uppdaterad: 12 september 2022