Tandvård för barn och unga vuxna

Alla barn och ungdomar erbjuds regelbunden, fullständig och avgiftsfri allmän- och specialisttandvård till och med det året du fyller 23 år.

I Kronoberg kan du från och med det året du fyller 3 år välja tandläkare, Folktandvården eller en privat tandläkare. Föräldrar eller barn/ungdomar kan själva ta kontakt med en tandläkare för tidbokning.

Du kan när du vill byta tandläkare om du så önskar, men tänk på att det är en fördel att ha samma tandläkare en längre tid. Om du inte själv väljer tandläkare kallas du till Folktandvården eller de kliniker vi har avtal med.

Barn och ungdomar har rätt till samma specialisttandvård oavsett vilken tandläkare de väljer.

Avgiftsfri tandvård för barn och unga

För barn och ungdomar är all tandvård som görs utifrån ett vårdbehov avgiftsfri. För behandlingar som utförs när inte ett klart tandvårdsbehov finns till exempel av estetiska skäl, betalar du själv.

Mer information

Information om reglerna för tandvård för barn och unga vuxna kan lämnas av tandvård, kundvalsenheten, Region Kronoberg.

Telefonnummer: 0470-58 86 56.
Postadress: Tandvård, kundvalsenheten, Nygatan 20, 351 88 Växjö

Senast uppdaterad: 13 oktober 2021