Fler nyheter

7 mars 2022

Ny rutin för PCR-provtagning av covid-19 för personal inom vård- och omsorg samt tandvård

Från måndagen den 14 mars kommer PCR-provtagningen för personal inom vård- och omsorg samt tandvård att ske genom egenprovtagning för dig som har e-legitimation. Du som ska provta dig hämtar ett egenprovtagningskit i valfri provtagningslåda i länet. Du som inte har e-legitimation ringer och bokar tid.

För dig som har e-legitimation

Provlådor kommer att placeras ut i länet vid utvalda vårdcentraler i samtliga kommuner. Provlådan består av två fack. I det ena facket hämtas provtagningskit och i den andra facket lämnas provet.

Så här gör du:

  1. Hämta ett provtagningskit i valfri provtagningslåda. Ingen bokning behöver göras.
    Se platser och öppettider för provtagningslådorna
  2. Läs instruktionen i provtagningskitet och genomför provtagningen.
  3. Registrera provet med hjälp av e-legitimation samt QR-kod/kod.
  4. Lämna provet i valfri provlåda. Se platser och öppettider för provtagningslådorna

 

Provlåda

 

Du som inte har e-legitimation eller svenskt personnummer

Du ringer Region Kronobergs callcenter på telefonnummer 0470-58 60 00 och boka tid för PCR-provtagning. Telefontid är klockan 8 - 16 på vardagar.

Fördelar med egenprovtagning via provlådor

Provlådorna ger ökad tillgänglighet för personal som har e-legitimation att hämta och lämna prov. Ingen bokning krävs och det går också att hämta eller lämna prov åt en kollega/vän.

Målet är att göra provtagning enklare. Med provlådorna sparar vi tid för individen men också för infektionsmottagningen och primärvården, berättar Yvonne Hellsten, chef för samordningsenheten och ansvarig för personalprovtagningen.

Vem ska provta sig?

Personal inom vård och omsorg samt tandvård som arbetar nära patienter och omsorgstagare.

Frågor?

Läs gärna vanliga frågor och svar 
Övergripande frågor kring personalprovtagning besvaras av Region Kronobergs samordningsenhet. Ring telefonnummer 0470-58 60 00.

Relaterade nyheter

Patienter som inte är svårt sjuka hänvisas vidare från akuten i Ljungby under vecka 31-32

3 augusti 2022

Region Kronoberg informerade i juni om att akutverksamheten i regionen behöver samordna sin verksamhet under sommaren på grund av sjuksköterskebrist, vilket innebär att patienter som inte är svårt sju...

Råd och stödmaterial kring värme

21 juli 2022

Just nu är det höga temperaturer i Kronoberg. Ihållande värme kan medföra olika stora risker för individer beroende på deras hälsotillstånd.

MRB screening vid inläggning från Blekinge

1 juli 2022

Patienter som har vårdats inneliggande på sjukhus Blekinge ska screenodlas för MRB vid inläggning. Detta på grund av ett pågående VRE-utbrott.

Kostnadsfri halvdagsutbildning om palliativ vård i Växjö och Ljungby

30 juni 2022

Den 27 respektive 28 september bjuder Cancerstiftelsen i Kronoberg in till halvdagsutbildning för personal som arbetar med palliativ vård i länet. Talare är bland andra journalisten Patrick Ekwall. Ut...

Sök Cancerstiftelsens forskningsstipendium senast 26 september

23 juni 2022

Cancerstiftelsen i Kronobergs län utlyser årligen ett forskningsstipendium, som i år är höjt till 250 000 kronor. Syftet med stipendiet är att främja forskning och utveckling inom cancerområdet, som e...

Nyhetsbrev juni från medicinska kommittén/läkemedelskommittén

15 juni 2022

Läkemedelsnotiser och annan information för hälso- och sjukvårdspersonal.

Bild- och funktionsmedicin (röntgen, klinisk fysiologi och mammografi) byter IT-stöd 20 september

25 maj 2022

Den 20 september byter bild- och funktionsmedicin IT-stöd för hantering av remisser, utlåtanden och bilder. Systemet levereras av Sectra och kommer att vara det primära arbetsverktyget inom röntgen, m...

Nyhetsbrev maj från medicinska kommittén/läkemedelskommittén

13 maj 2022

Läkemedelsnotiser och annan information för hälso- och sjukvårdspersonal.

Medarbetare upplever ökad attraktivitet och stolthet efter projekt

29 april 2022

Projektet Framtidens vård och omsorg har haft höga mål om att bland annat genomföra utbildningar och öka attraktiviteten i vårdyrket. Nu när projektet avslutas kan man se att flera av de höga målen ha...

Gemensamt arbete med hur kunskapsstöd ska användas i Region Kronoberg i framtiden

28 april 2022

Onsdagen den 20 april samlades Medicinska kommittén, medicinska grupper och övriga grupper i kunskapsorganisationen i Region Kronoberg för att diskutera hur arbetet med hälso – och sjukvårdens kunskap...