Svara på remisser

Här kan du svara på våra aktuella remisser.

Södra Östersjöprogrammet

Under perioden 8 september – 15 oktober kan du lämna dina synpunkter på det framtagna programförslaget för Södra Östersjöprogrammet innan det skickas vidare till kommissionen för godkännande. Under samma period har du även möjlighet att ge synpunkter på den miljökonsekvensbeskrivning, (SEA Strategic Environment Assesment) som är framtagen för programmet. Du lämnar synpunkter genom att fylla in webbformuläret på Interreg South Baltics hemsida:

southbaltic.eu, öppnas i nytt fönster

Länstransportplan 2022–2033

Vart fjärde år justeras/ aktualitets prövas landets länstransportplaner. Nu är tiden inne för en sådan prövning. Under perioden 17 september till 24 november är Länstransportplan för Kronobergs län 2022–2033 ute på öppen remiss. En öppen remiss innebär att alla är välkomna att lämna synpunkter på förslaget. 

Läs remissversionen och lämna dina synpunkter på Länstransportplan 2022–2033

 

Senast uppdaterad: 8 oktober 2021