Möten, konferenser och event

Region Kronobergs forum kopplade till Gröna Kronoberg, är arenor där länets utvecklingsaktörer kan delta och påverka utvecklingen. Under året arrangeras tre återkommande forum: Regiondagarna-gröna Kronoberg, vårforum och höstforum. Utöver det genomförs många olika möten och konferenser inom flera områden.

Forum för uppföljning av Gröna Kronoberg

Varje år, i början av året, arrangerar Region Kronoberg regiondagarna. Under två dagar samlas ett hundratal aktörer i länet, förtroendevalda och tjänstepersoner från kommunerna i Kronobergs län och Region Kronoberg samt representanter från bolag ägda av Region Kronoberg och statliga myndigheter, för att lära sig mer och ha dialog om Gröna Kronoberg. Hur går det med måluppfyllelsen? vad pågår i länet? vad behövs?

Syftet är att vi tillsammans i större utsträckning ska arbeta medvetet i linje med regionala utvecklingsstrategin – Gröna Kronoberg och samhandla mer med varandra. 

Regiondagarna, dokumentation, öppnas i nytt fönster

Vår- och höstforum ger möjlighet att på ett djupare plan än på Regiondagarna fördjupa sig i Gröna Kronobergs prioriteringar. Målgrupp är både förtroendevalda och tjänstepersoner på region Kronoberg och kommuner i Kronobergs län, statliga och civilsamhällets aktörer och även i viss mån privat sektor beroende på tema.

Vårforum fokuserar på målområdet växa i som innefattar prioriteringarna: utveckla platser, orter, städer och regioner genom att komplettera och dra nytta av varandra samt utveckla miljöer där människor känner sig välkomna och delaktiga.

Under dagen presenteras fördjupande analyser som gjorts inom området, inspirationer från experter/externa föreläsare inom ämnet, interaktivt inslag för att bidra till ökad samhandling och att arbeta utmaningsdrivet.

Vårforum 2017, dokumentation, öpnnas i nytt fönster

Vår- och höstforum ger möjlighet att på ett djupare plan än på Regiondagarna fördjupa sig i Gröna Kronobergs prioriteringar. Målgrupp är både förtroendevalda och tjänstepersoner på Region Kronoberg och kommuner i Kronobergs län, statliga och civilsamhällets aktörer och även i viss mån privat sektor beroende på tema.

Höstforum har fokus på att växa av prioriteringarna: vi växer av en cirkulär ekonomi med förnyelseförmåga och utveckla diversifiering och innovationsförmåga.

Under dagen presenteras fördjupande analyser som gjorts inom området, inspirationer från experter/externa föreläsare inom ämnet, interaktivt inslag för att bidra till ökad samhandling och att arbeta utmaningsdrivet.

Dokumentation från höstforum

Kalender

okt 07

Inspirations- och nätverksträff för gårds och dagligvarubutiker på landsbygden

Tid: 17:30 - 19:00

Plats: Digitalt (länk skickas till anmälda)

Varmt välkommen att delta på den första träffen för gårds- och dagligvarubutiker på landsbygden i Kronoberg! Oavsett om du har en liten eller stor butik, dagligvarubutik eller gårdsbutik, lång eller k...

Senast uppdaterad: 22 september 2021