Verktygslåda

Här samlar vi material som kan fungera som stöd i de sammanhang då du vill informera om eller föra dialog om Gröna Kronoberg 2025. Verktygslådan fylls på med mer material efterhand.

Film om målbilden

Under en flygtur över Kronobergs landskap kan du lyssna till en kortversion av målbilden som beskrivs i utvecklingsstrategin Gröna Kronoberg 2025. Vid tre mellanlandningar ges konkreta exempel på vad som görs redan idag och som vi vill se mer av 2025. Avslutningsvis beskrivs våra 4 prioriteringar.

Film om målbilden

Bildspel

Ska du prata om Gröna Kronoberg 2025? Vi har utformat en generell presentation som kan fungera som stöd.

Generell presentation om Gröna Kronoberg 2025, 2,7 mb, pdf, öppnas i nytt fönster

Regional development strategy in Kronoberg county 2025, 1,8 mb, pdf

Studiecirkel om Gröna Kronberg

Studiecirkeln är ett verktyg för gemensamt lärande, där alla i gruppen är aktiva och lär av varandra. Studiecirkeln är framtagen för medarbetarna på Region Kronoberg, men kan med fördel användas också av andra verksamheter som bidrar till genomförandet av Gröna Kronoberg.

Guide till studiecirkel, word, öppnas i nytt fönster

Studiecirkel del 1, ppt, öppnas i nytt fönster

Studiecirkel del 2, ppt, öppnas i nytt fönster

Studiecirkel del 3, ppt, öppnas i nytt fönster

Övning: SMARTa mål, pdf, öppnas i nytt fönster

Dialogstöd

Ibland är det jättelätt att prata om utveckling, ibland är det lite svårare. Vi har utformat några olika verktyg som du kan använda som stöd när du ska föra dialog om Gröna Kronoberg 2025. 

Idé, plan, projekt!

Har du en idé om ett projekt som kan utveckla Kronoberg? Ta hjälp av kortleken "Idé, plan, projekt!" - den fungerar som ett stöd vid dialog om din projektidé med andra aktörer.

Förberedelse: Skriv ut och klipp ut kortleken.

Gå igenom hela kortleken och besvara alla frågorna -  resultatet blir ett bra underlag till en projektansökan.

Idé, plan, projekt, pdf, öppnas i nytt fönster

Gröna Kronoberg-loppan

Med hjälp av Gröna Kronoberg-loppan kan du få en djupare förståelse för olika utmaningar i vår omvärld och hur vi kan bemöta dem. 

Förberedelse: Skriv ut, klipp ut och vik ihop önskat antal loppor.

Gröna Kronoberg-loppan, pdf, öppnas i nytt fönster

Välj, tillsammans med den grupp du ska ha en dialog med, en för er relevant utmaning. Förslagsvis en av utmaningarna i Gröna Kronoberg 2025.

Centrala utmaningar för Kronobergs län

Sitt i mindre grupper. Deltagarna kan turas om att välja färg, vika upp färgen och diskutera frågan som står där utifrån den utmaning ni valt.

Senast uppdaterad: 26 februari 2020