Fler nyheter

30 augusti 2022

Planerat driftavbrott på Transfusionsmedicin

Torsdag 2022-09-15 mellan kl. 12:30 – ca 14:30 kommer det vara ett driftavbrott i InterInfo/ProSang pga. ett tekniskt systemunderhåll.

Endast akuta prover kommer analyseras under tiden.

Transfusionsmedicin har väl dokumenterade reservrutiner, men driftavbrottet kan medföra viss risk för förlängda svarstider. Vi hoppas på förståelse om vårt manuella arbetssätt under tiden medför förseningar.

  • Kontrollera i god tid före driftstoppet kl. 12:30 analysstatus för aktuella patienter.
  • Vid osäkerhet om giltig blodgruppering/BAS-test finns, kontakta Transfusionsmedicin.
  • Återrapportering av utförd transfusion får ske när InterInfo är tillgängligt igen efter driftstoppet.

Jenny Lerman

IT-Systemansvarig Klinisk kemi och transfusionsmedicin

Jimmy Holmberg

Avdelningschef Transfusionsmedicin Växjö

Relaterade nyheter

Planerat driftavbrott på Transfusionsmedicin

28 november 2022

Torsdag 2022-12-08 mellan kl. 12:30 – ca 14:30 kommer det vara ett driftavbrott i InterInfo/ProSang pga. ett tekniskt systemunderhåll. Endast akuta prover kommer analyseras under tiden. Tr...