Samhandling

Genom samhandling bidrar aktörer med att

  • Kompetensutveckla sysselsatta under hela arbetslivet och utveckla lärande och kompetensöverföring på arbetsplatser.
  • Arbeta för fler YH-utbildningar som matchar behovet i regionen.
  • Främja informerade studieval och intresse för bristyrken.
  • Stärka samverkan mellan utbildningsaktörer och den regionala arbetsmarknaden.
  • Utveckla verktyg och metoder för att förhindra tidiga studieavhopp.
  • Utveckla tidiga insatser för etablering och återinträde på arbetsmarknaden.
  • Utveckla valideringslösningar.
  • Utveckla jämställda arbetsplatser.
  • Utveckla det länsgemensamma folkhälsoarbetet.

Senast uppdaterad: 15 januari 2016