Bilden saknar en alternativtext.

3. Utveckla diversifiering och innovationsförmåga

Prioriteringen handlar dels om att bredda länets näringsliv för att minska konjunkturkänsligheten, dels om att utveckla vår innovationsförmåga. I ljuset av det är förnyelse, både i form av innovationer och av nya företag, ett av de främsta verktygen för att stärka länets tillväxt och sysselsättning. 

Senast uppdaterad: 25 juni 2018