Bilden saknar en alternativtext.

2. Utveckla miljöer där människor känner sig välkomna och delaktiga

Prioriteringen handlar om att utveckla öppna och hållbara livsmiljöer för alla, oavsett ålder, kön, läggning eller bakgrund. Människor som redan bor i Kronoberg ska trivas här samtidigt som vi attraherar fler kompetenser, fler besökare och fler inflyttare. För att nå det här målet behöver berörda aktörer inom samtliga sektorer vara med i förändringsarbetet och arbeta mer strategiskt med värdskap och inkludering.

Senast uppdaterad: 25 juni 2018