Bilden saknar en alternativtext.

1. Utveckla platser, orter, städer och regioner genom att komplettera och dra nytta av varandra.

Prioriteringen handlar om att främja hållbar utveckling i hela regionen, något som kan ske genom att platser, orter, städer och regioner arbetar mer kompletterande och drar nytta av varandras kvalitéer. Vi behöver planera vårt samhälle utifrån en helhetssyn som ser till att optimera och åstadkomma hållbara lösningar för kommunikation, infrastruktur och samhällsbyggnad. 

Program

Exempel på program som bidrar till genomförandet:

Trafikförsörjningsprogram, pdf, öppnas i nytt fönster
Samordningsansvar: Region Kronoberg

Länstransportplan, pdf, öppnas i nytt fönster
Samordningsansvar: Region Kronoberg

Digital agenda
Samordningsansvar: Region Kronoberg

Bredbandsstrategi 
Samordningsansvar: Länsstyrelsen i Kronobergs län

Regionalt åtgärdsprogram för miljömålen, pdf, öppnas i nytt fönster
Samordningsansvar: Länsstyrelsen i Kronobergs län

Kulturmiljöstrategi, Länsstyrelsen i Kronobergs webbplats, öppnas i nytt fönster
Samordningsansvar: Länsstyrelsen i Kronobergs län

Regionalt serviceprogram för landsbygden i Kronobergs län, pdf, öppnas i nytt fönster
Samordningsansvar: Region Kronoberg.

Kommunala översiktsplaner

Samordningsansvar: Respektive kommun

Alvesta kommun, öppnas i nytt fönster

Lessebo kommun, öppnas i nytt fönster

Ljungby kommun, öppnas i nytt fönster

Markaryds kommun, öppnas i nytt fönster

Tingsryds kommun, öppnas i nytt fönster

Uppvidinge kommun, öppnas i nytt fönster

Växjö kommun, öppnas i nytt fönster

Senast uppdaterad: 25 juni 2018