Flera tänger och en polygrip ligger i en hög på ett bord.

Folkhögskolor och studieförbund

I Kronobergs län finns flera olika studieförbund och folkhögskolor med olika profiler och inriktningar. Med hjälp av studieförbunden och våra skolor jobbar vi för att uppnå våra regionala utvecklingsmål.

Utbildningar i Region Kronobergs regi

Grimslövs folkhögskola

Den helägda Grimslövs folkhögskola har uppdraget att bedriva utbildning med inriktning på hälsa, friskvård och kultur i ett brett perspektiv.

Läs mer om Grimslövs folkhögskola här

Växjö Folkhögskola

Växjö folkhögskola är en folkhögskolefilial med Ädelfors folkhögskola och Grimslövs folkhögskola som gemensam huvudman. På Växjö folkhögskola som ligger på Ljungadalsgatan 2D i Växjö erbjuds förgymnasiala utbildningar på SFI- och grundläggande nivå. Utbildningar särskilt för personer som inte har svenska som modersmål.

Läs mer om Växjö Folkhögskola 

Ryssbygymnasiet

Ryssbygymnasiet är ett fristående aktiebolag som Region Kronoberg äger. Här kan elever välja mellan utbildningar som:

  • jakt och viltvård
  • naturvetenskap
  • restaurang och livsmedel
  • skogsbruk, natur och äventyrsturism

Ryssbygymnasiet, öppnas i nytt fönster

Studieförbund

I dag finns det nio studieförbund med verksamhet i Kronobergs län. De arrangerar studiecirklar, kulturprogram och folkbildningsverksamhet. Studieförbunden har olika inriktning och tillsammans utgör de en stor och viktig mötesplats för människor som vill utvecklas.

Region Kronoberg fördelar ett årligt driftbidrag till studieförbunden. Stödet ska bidra till att förverkliga de regionala utvecklingsmålen och målen som formulerats i regionens kulturplan.

Stöd till studieförbunden ges för att

  • bidra till att stärka demokratin
  • göra det möjligt för människor att påverka sin livssituation och delta i samhällsutvecklingen
  • utjämna utbildningsklyftor och höja bildnings- och utbildningsnivån
  • bredda intresset för och öka delaktigheten i kulturlivet
  • uppfylla regionala målsättningar i Gröna Kronoberg 2025, inklusive de understrategier som bidrar till genomförandet

Studieförbund som Region Kronoberg stödjer

ABF, öppnas i nytt fönster

Folkuniversitetet, öppnas i nytt fönster

Medborgarskolan, öppnas i nytt fönster

NBV, öppnas i nytt fönster

Sensus, öppnas i nytt fönster

Sisu, öppnas i nytt fönster

Studiefrämjandet, öppnas i nytt fönster

Studieförbundet Bilda, öppnas i nytt fönster

Studieförbundet Kulturens, öppnas i nytt fönster

Studieförbundet Ibn Rushd, öppnas i nytt fönster

Studieförbundet Vuxenskolan, öppnas i nytt fönster

Ekonomiskt stöd ges också till ungdomsorganisationer och Smålandsidrotten med flera, vilka bidrar till den mångfald som är så viktig för länets utveckling.

Senast uppdaterad: 13 december 2022