Region Kronobergs roll och ansvar

Region Kronobergs roll är att driva och mobilisera det regionala utvecklingsarbetet i Kronoberg. Den regionala utvecklingsstrategin, Gröna Kronoberg 2025 är vägledande för arbetet med hållbar regional utveckling i länet.

Regionalt utvecklingsansvar innebär att:

 • arbeta fram, fastställa och genomföra insatser i linje med regionens utvecklingsstrategi
 • besluta om hur medel för regionalt tillväxtarbete ska användas
 • följa upp, utvärdera och redovisa resultaten av tillväxtarbetet till regeringen
 • utföra uppgifter inom ramen för EU:s strukturfondsprogram
 • upprätta och fastställa länsplaner för transportinfrastruktur
 • utarbeta kompetensplattformar

Region Kronobergs ansvar och uppgifter

Den regionala utvecklingsnämnden ansvarar för att samordna genomförandet av Gröna Kronoberg 2025.

På Region Kronobergs avdelning för regional utveckling finns medarbetare som resurssätter tillväxtuppdraget.

Uppgifter:

 • Process/projektleder
 • Utreder och analyserar
 • Mobiliserar/initierar
 • Handlägger
 • Kommunicerar
 • Mäklar/matchar mötesplatser
 • Utbildar
 • Följer upp och utvärderar

Kontakt

Thomas Ragnarsson (M)

 • E-post: Det här är en e-postadress
 • Telefon: 0709-84 45 34

Christel Gustafsson

Regional utvecklingsdirektör

 • E-post: Det här är en e-postadress
 • Telefon: 0470-58 30 27, 0767-20 78 48

Senast uppdaterad: 26 maj 2016