Fyra prioriteringar

För att nå målbilden – Gröna Kronoberg 2025 – har fyra prioriteringar definierats.

För att nå de uppsatta målen har övergripande prioriteringar pekats ut, som beskriver vad som behöver göras för att bemöta utmaningar inom området.

Under respektive prioritering finns en bakgrundsbeskrivning, beskrivning av möjligheter kopplat till prioriteringen samt hur aktörer genom att samhandla kan bidra till att genomföra prioriteringen.

Kontaktpersoner

Prioritering 1. Utveckla attraktiva livsmiljöer med god tillgänglighet

Camilla Ottosson

Samhällsplanerare

Projektsamordnare i Bymässa 2030

  • E-post: Det här är en e-postadress
  • Telefon: 0767-20 78 13

Prioritering 2. En plats att vilja leva och bo på

Emelie Johansson

Regional utvecklingssamordnare kultur

  • E-post: Det här är en e-postadress
  • Telefon: 0470-58 30 58, 0708-69 49 39

Prioritering 3.Utveckla en innovativ region och ett brett näringsliv

Karin Palmér

Samordnare näringslivsfrågor

  • E-post: Det här är en e-postadress
  • Telefon: 0709-64 57 73

Prioritering 4. Utveckla kompetensförsörjningen och en god och jämlik hälsa

Emma Johansson

Emma Johansson

Folkhälsoutvecklare

  • E-post: Det här är en e-postadress
  • Telefon: 0470-58 85 41
Mariana Johannesson

Mariana Johannesson

Samordnare kompetensförsörjning och projektledare för Yrkes-SM 2022

  • E-post: Det här är en e-postadress
  • Telefon: 0470-58 30 87, 0733-30 04 48

Senast uppdaterad: 26 maj 2016