Projekt med 1:1-medel

Region Kronoberg har ett uppdrag att fördela statliga tillväxtmedel olika projekt. Syftet med medlen är att bidra till hållbar regional utveckling i länet. Projekten utgör därför en del i arbetet med att omvandla den regionala utvecklingsstrategin, Gröna Kronoberg 2025, till faktiska resultat.

Projektbanken

Projekt och förstudier som Region Kronoberg beviljat statliga 1:1-medel till  återfinns sedan 2019 i Projektbanken. Det är en databas där du kan hitta information om enskilda projekt. Projektbanken förvaltas av Tillväxtverket.

I Projektbanken kan du bland annat läsa om:

  • Vad projektet heter
  • Vad projektet handlar om
  • Vem som är projektägare
  • Hur mycket medel som har beviljats
  • Projektets start- och sluttid
  • Vilka kommuner som berörs av projektet

Du kan välja att bläddra i listan över samtliga projekt och där filtrera utifrån olika värden för att få fram projekt som du är intresserad av, till exempel beslutande organisation, projekt inom ett särskilt program, beslutsår etc. Du kan också använda sökfunktionen som finns under rubriken Fritext i toppmenyn. Genom att ange ett eller flera sökord får du ett sökresultat över relevanta projektbeskrivningar.

Mer information:

Tillväxtverkets projektbank (webbplats, öppnas i nytt fönster)

Kontakt

Joao Minelmio

Samordnare Projektutveckling & Företagsstöd

Finansieringsansvarig för statliga 1:1-medel avseende regionalt utvecklingsarbete

Senast uppdaterad: 27 april 2021