Kalender

nov 29

QlikView - Diagnos och åtgärd

Tid: 10:00 - 11:30

Plats: Digitalt via Teams

För hälso- och sjukvården, privata vårdgivare inom vårdval samt kommuner.

nov 29

Information om nya taxor och avgifter 2022

Tid: 13:00 - 13:45

Plats: Digitalt via Teams

Från och med 1 januari 2022 blir det flera förändringar i patientavgifterna. Bland annat höjs kostnaden för läkarbesök och högkostnadsskyddet inom öppen hälso- och sjukvård.

dec 01

Ångest – Vad tusan är det?

Tid: 15:00 - 17:00

Plats: Teams

Jobbar du i skolan och möter barn och ungdomar med ångest? Välkommen att delta vid denna föreläsning om ångest hos barn och ungdomar. Du kommer få lära dig vad ångest är och hur du som vuxen kan bemöt...

dec 03

Information om nya taxor och avgifter 2022

Tid: 09:30 - 10:15

Plats: Digitalt via Teams

Från och med 1 januari 2022 blir det flera förändringar i patientavgifterna. Bland annat höjs kostnaden för läkarbesök och högkostnadsskyddet inom öppen hälso- och sjukvård.

Nyheter för vårdgivare

Driftstopp hos eHälsomyndigheten 27-28 november

26 november 2021

Natten mellan lördag och söndag den 27-28 november kommer eHälsomyndigheten att uppgradera systemet bakom Nationella läkemedelslistan. Det planerade driftstoppet beräknas starta klockan 20.00 på lörda...

Förändringar i SVF flödet för beställningar till Patologi och Cytologi i Cosmic fr.o.m 15 december

25 november 2021

Den prioritet som tidigare angetts i Cosmicremissmallar för Patologi och Cytologi kommer att tas bort och istället ersättas med en kod för det startade Standardiserade vårdförloppet SVF.

Planerat tekniskt underhåll i Cosmic

24 november 2021

Mellan fredag den 3 december klockan 21:30 och lördag den 4 december klockan 07:30 planeras tekniskt underhåll av Cosmic.

Införande av ny analys: P-Etylenglykol

19 november 2021

P-Etylenglykol analyseras fr o m 2021-11-19 på Kliniskt kemiska laboratoriet i Växjö. Etylenglykolförgiftning ska misstänkas vid berusning utan alkohollukt i utandningsluften, vid oklar metabolisk ac...

Nyhetsbrev november från medicinska kommittén/läkemedelskommittén

17 november 2021

Läkemedelsnotiser och annan information för hälso- och sjukvårdspersonal.