Medicinska riktlinjer

Medicinska riktlinjer och rutiner samt regionala vårdprogram till stöd i mötet med patienten.

De medicinska riktlinjerna är uppdelade enligt ämnesområden och följer såväl de nationella programområdena som Medicinska kommitténs grupper.

Sök efter riktlinjer och rutiner

Senast uppdaterad: 29 augusti 2018