Cosmic och nationella vårdtjänster

Cosmic är Region Kronobergs vårdinformationssystem (VIS) som används av regionen, kommuner och vårdvalsenheter i länet.

På gång inom VIS

Här presenteras information om kommande förändringar

Införande av ny funktion

Ny Patientöversikt

Måndag den 28 november startade vi med den nya patientöversikten i Cosmic. För utbildningsmaterial följ länken nedan.

Driftstopp i Cosmic 19 januari

Då den senaste uppgraderingen medfört flera problem i modulen för Beställning och svar kommer vi backa den nya funktionaliteten Gruppera svar. Funktionen orsakar idag segheter i Inkorg svar och osignerat/ovidimerat. Den har även medfört att fel antal svar visas i Min översikt och att det inte går att se äldre (än ett år) ovidimerade svar (Klinisk Kemi och Lokala analyser) i osignerat/ovidimerat.

I samband med stoppet kommer även ett flertal andra buggrättningar för till exempel Nova och Enhetsöversikt att installeras.

Här kan du läsa mer om stoppet

Utbildningsmaterial till uppgradering R8.3.05:

Utbildningsmaterial Cosmic R8.3.05 Slutenvård, pdf, öppnas i nytt fönster (intern länk)

Utbildningsmaterial Cosmic R8.3.05 Öppenvård, pdf, öppnas i nytt fönster (intern länk)

Övrigt utbildningsmaterial:

Utbildningsmaterial Ny patientöversikt, pdf, öppnas i nytt fönster (intern länk)

E-learning 

Inloggning till e-learning via Cosmic:

Välj "e-Learning personlig inloggning" för automatisk inloggning och åtkomst till alla instruktionsfilmer.

Det går även att logga in via denna länk e-Learning Cambio

(kommer till inloggningssidan, scrolla ner och välj Kronoberg för automatisk inloggning) 

E-recept

Under driftstoppet går det inte att skicka e-recept i Cosmic.

De förskrivare som arbetar under driftstoppet behöver skriva ut receptblanketter som kan användas vid behov.

Länk till Manual utskrift av tomma receptblanketter.

Åtkomst till provsvar

Personal som ska ha åtkomst till nya provsvar under driftavbrottet behöver ha behörighet till FlexLabs WebSök Klin kem lab.

Beställningsansvarig på din enhet beställer nya behörigheter i god tid via IT-portalen, beställning behörighet till program.

Kalender

Nyheter

Ikon för kommunal hemsjukvård i Cosmic

22 december 2022

Från och med måndag 9 januari kommer ikonen "Kommunal hemsjukvård" visas upp i patientlisten till höger om patientnamnet för de patienter som är anslutna inom den kommunala hemsjukvården.

Nytt verktyg för loggkontroller

26 oktober 2022

Vi kommer byta ut systemet för hur loggar kontrolleras i Cosmic. Idag används BO (Business Objekt) för att ta fram loggrapporter, men som tidigare kommunicerats så kommer samtliga rapporter att fasas...

Cosmic uppgraderas den 11-12 november

25 oktober 2022

Den 11-12 november mellan kl 22.30 och 03.30 genomgår Cosmic en större uppgradering. Uppgraderingen medför ett planerat driftstopp. Reservrutiner används i vanlig ordning under driftstoppet.

Senast uppdaterad: 2 februari 2023