Cosmic och nationella vårdtjänster

Cosmic är Region Kronobergs vårdinformationssystem (VIS) som används av regionen, kommuner och vårdvalsenheter i länet.

Planerad uppgradering av Cosmic 20-21 maj

Vecka 20 genomförs uppgradering av Cosmic till version R8.3.04. Planerat driftstopp av Cosmic produktion mellan 20 maj kl. 22.30 till 21 maj kl. 02.30.

Den nya versionen innehåller nyheter inom flera av de olika Cosmic modulerna.

Beställningsstatus

Beställningsstatus får två nya kolumner i Beställningsstatus. En kolumn som heter Beställt och visar vilka undersökningar som är beställda inom mikrobiologi, radiologi, immunologi och patologi samt en kolumn som heter Bokad som visar bokad tid för radiologibeställningar.

Nova

Nova kommer ha stöd för att visa kliniska parametrar EWS (Early Warning Scoring) på samma sätt som i Cosmic. I Nova kommer också möjlighet att beställa lokala analyser, samt skicka sparade beställningar till Klinisk kemi och Klinisk mikrobiologi

Läkemedelsmodulen

I läkemedelsmodulen har mindre designförändringar i dialogfönstren Överlämna, Iordningställ och Administrera i utdelningsvyn gjorts.

Kryssrutan Ersätt gällande ordination i ordinationsdetaljer är borttagen pga att den ofta kryssades i av misstag.

Ny patientöversikt

Den nya patientöversikten har ett nytt gränssnitt och är mer verksamhetsanpassad utifrån primärvård och sjukhusvård. Patientöversiktens vyer kommer vara tydligare och gör det enklare att inhämta en samlad bild över patientens status. Det kommer också finnas en översiktsbild över patientens kontakter med vården.

Patientöversikterna kommer inte finnas tillgängliga för alla direkt efter uppgraderingen. Istället kommer funktionaliteten testas på utvalda enheter straxt efter uppgraderingen.

Inskrivningsöversikten tas bort

Inskrivningsöversikten kommer att tas bort (gäller ej psykiatrivården). Samtliga enheter som tidigare använt sig av Inskrivningsöversikten har fått genomgång och anpassningar för att börja använda Enhetsöversikten istället.

E-recept

Under driftstoppet går det inte att skicka e-recept i Cosmic.

De förskrivare som arbetar under driftstoppet behöver skriva ut receptblanketter som kan användas vid behov.

Länk till Manual utskrift av tomma receptblanketter.

Åtkomst till provsvar

Personal som ska ha åtkomst till nya provsvar under driftavbrottet behöver ha behörighet till FlexLabs WebSök Klin kem lab.

Beställningsansvarig på din enhet beställer nya behörigheter i god tid via IT-portalen, beställning behörighet till program.

Tid för medarbetare behöver frigöras för att de ska kunna ta del av utbildningsmaterialet. Uppskattad tid för genomgång av utbildningsmaterial och eLearning ca 2 timmar.

Utbildningsmaterial Cosmic R8.3.04 Slutenvård (öppnas i nytt fönster)

Utbildningsmaterial Cosmic R8.3.04 Öppenvård (öppnas i nytt fönster)

E-learning 

Inloggning till e-learning via Cosmic:

Välj "e-Learning personlig inloggning" för automatisk inloggning och åtkomst till alla instruktionsfilmer.

Det går även att logga in via denna länk e-Learning Cambio 

(kommer till inloggninssidan, scrolla ner och välj Kronoberg för automatisk inloggning) 

Superanvändarens roll

Superanvändarna är mycket förenklat sagt, en länk mellan personalen som arbetar med journalsystemet på IT-VIS och personalen som arbetar med hälso- och sjukvård.

  • Det krävs att superanvändaren har tid avsatt för att arbeta med Cosmicrelaterade frågor.
  • Om superanvändarna inte hinner med sitt uppdrag påverkas möjligheten att utveckla och förbättra systemet.
  • Superanvändare Cosmic med bred professionsspridning ska finnas på alla enheter.
  • Superanvändaren ska kunna hålla i enklare introduktioner till nyanställda, svara på enklare frågor, vara VIS-kontakt/informationslänk.
  • Verksamhetscheferna har i uppdrag att tillsätta superanvändare.

Anmälan av ny superanvändare görs via IT-portalen 

Informationsbrev till superanvändare

April 2022, pdf, öppnas i nytt fönster

Mars 2022, pdf, öppnas i nytt fönster

Februari 2022, pdf, öppnas i nytt fönster

Nyheter

Flödet för ändringremisser från Cosmic till Röntgen, Klinisk Fysiologi och Mammografi upphör

11 maj 2022

Röntgen, Klinisk Fysiologi och Mammografi kommer att införa nytt IT stöd under september månad. I samband med detta kommer flödet för att skicka ändringremisser upphöra. Därför kommer flödet för ändri...

Cosmicuppgradering 20-21 maj

5 maj 2022

Vecka 20 uppgraderas Cosmic till version R8.3.04. Uppgraderingen kommer starta den 20 maj kl. 22.30 och beräknas vara klar 21 maj kl. 02.30. Under uppgraderingen sker ett planerat driftstopp i Cosmic.

Cosmic uppgraderingar i mars och maj

21 mars 2022

Den 25-26 mars uppgraderas Cosmic till version R8.3.03.

Uppgradering Cosmic inställd

7 mars 2022

Uppgraderingen som var planerad helgen vecka 9 (den 4-5 mars) ställdes in och har inte genomförts.

Senast uppdaterad: 6 maj 2022