Cosmic och nationella vårdtjänster

Cosmic är Region Kronobergs vårdinformationssystem (VIS) som används av regionen, kommuner och vårdvalsenheter i länet.

Planerad uppgradering av Cosmic 11-12 november

Natten mellan fredag och lördag i vecka 45 kommer Cosmic att uppgraderas. Uppgraderingen påbörjas sent på fredagskvällen och beräknas pågå en bra bit in på natten till lördagen. Uppgraderingen medför ett driftstopp.

Ett utbildningsmaterial kommer att spridas i vecka 41. Mer information om exakta tider och uppgraderingens innehåll kommer inom kort. 

Kommande uppgradering av Cosmic innehåller förbättringar och nyheter inom flera av Cosmics olika moduler. Några exempel nedan:

Aktivitetsramverk

Flera förbättringar i aktivitetshanteringen och Att göra patient.

Beställning och svar

Möjlighet att dela information om labb- eller radiologisvar med en eller flera kollegor för att t.ex. informera eller rådgöra.

Fönstret Inkorg svar – ny kolumn Besvarat, visar besvarade undersökningar inom mikrobiologi, radiologi, immunologi och patologi.

I fönstret Inkorg svar visades tidigare menyalternativet Omrikta som val när man högerklickade på en post. Detta har ersatts av menyalternativet Byt svarsmottagare, som gör det möjligt att byta svarsmottagare och/eller svarsmottagande enhet på hela beställningen.

Svar visas samlade i samma vidimeringspost.

Vårddokumentation Blanketter

Fönstret journal visar raderade blanketter. När en blankett raderas måste en motivering göras, den visas sedan upp i kronologisk journal. För att dölja exkluderas de på samma sätt som raderade anteckningar.

Vid utskrift av blankett får man nu ett val om en arbetskopia eller journalkopia. Vid utskrift av blankettutskrift skapas en referens i journalen där man kan se vad som skrivits ut.

Vårdkontaktväljare

Logiken förändras i vårdkontaktväljaren så att bokade (ej anlända/utförda) kontakter som är äldre än dagens datum inte syns i fliken urval, de hittas under fliken alla istället.

Läkemedel

Möjlighet att söka fram en patients historiska ordinationer.

Enhetsöversikten

Möjlighet att av och omboka bokade inskrivningar.

Link

Kolumn för fliken samtycke har delats upp för att se vilket specifikt samtycke som finns respektive saknas.

E-recept

Under driftstoppet går det inte att skicka e-recept i Cosmic.

De förskrivare som arbetar under driftstoppet behöver skriva ut receptblanketter som kan användas vid behov.

Länk till Manual utskrift av tomma receptblanketter.

Åtkomst till provsvar

Personal som ska ha åtkomst till nya provsvar under driftavbrottet behöver ha behörighet till FlexLabs WebSök Klin kem lab.

Beställningsansvarig på din enhet beställer nya behörigheter i god tid via IT-portalen, beställning behörighet till program.

Utbildningsmaterial för kommande uppgradering R8.3.05 kommer inom kort.

Utbildningsmaterial uppgradering R8.3.04

Tid för medarbetare behöver frigöras för att de ska kunna ta del av utbildningsmaterialet. Uppskattad tid för genomgång av utbildningsmaterial och eLearning ca 2 timmar.

Utbildningsmaterial Cosmic R8.3.04 Slutenvård (öppnas i nytt fönster)

Utbildningsmaterial Cosmic R8.3.04 Öppenvård (öppnas i nytt fönster)

E-learning 

Inloggning till e-learning via Cosmic:

Välj "e-Learning personlig inloggning" för automatisk inloggning och åtkomst till alla instruktionsfilmer.

Det går även att logga in via denna länk e-Learning Cambio 

(kommer till inloggninssidan, scrolla ner och välj Kronoberg för automatisk inloggning) 

Superanvändarens roll

Superanvändarna är mycket förenklat sagt, en länk mellan personalen som arbetar med journalsystemet på IT-VIS och personalen som arbetar med hälso- och sjukvård.

  • Det krävs att superanvändaren har tid avsatt för att arbeta med Cosmicrelaterade frågor.
  • Om superanvändarna inte hinner med sitt uppdrag påverkas möjligheten att utveckla och förbättra systemet.
  • Superanvändare Cosmic med bred professionsspridning ska finnas på alla enheter.
  • Superanvändaren ska kunna hålla i enklare introduktioner till nyanställda, svara på enklare frågor, vara VIS-kontakt/informationslänk.
  • Verksamhetscheferna har i uppdrag att tillsätta superanvändare.

Anmälan av ny superanvändare görs via IT-portalen 

Informationsbrev till superanvändare

Augusti 2022, pdf, öppnas i nytt fönster

April 2022, pdf, öppnas i nytt fönster

 

Nyheter

Uppgradering av Comprima

29 september 2022

Tisdagen den 18 oktober kommer Comprima uppgraderas till en ny version. Under uppgraderingen sker ett driftstopp.

Flödet för ändringremisser från Cosmic till Röntgen, Klinisk Fysiologi och Mammografi upphör

11 maj 2022

Röntgen, Klinisk Fysiologi och Mammografi kommer att införa nytt IT stöd under september månad. I samband med detta kommer flödet för att skicka ändringremisser upphöra. Därför kommer flödet för ändri...

Cosmicuppgradering 20-21 maj

5 maj 2022

Vecka 20 uppgraderas Cosmic till version R8.3.04. Uppgraderingen kommer starta den 20 maj kl. 22.30 och beräknas vara klar 21 maj kl. 02.30. Under uppgraderingen sker ett planerat driftstopp i Cosmic.

Senast uppdaterad: 25 augusti 2022