Cosmic och nationella vårdtjänster

Cosmic är Region Kronobergs vårdinformationssystem (VIS) som används av regionen, kommuner och vårdvalsenheter i länet.

Uppgradering av Cosmic 16-17 oktober

Datum och tid för driftstopp

Cosmic kommer att ligga nere från 22.00 den 16 oktober till 03.30 den 17 oktober.

Rutiner driftavbrott

Det är möjligt att läsa i Cosmic under driftavbrottet genom Cosmic läskopia. Ikon för Cosmic läskopia finns på datorns skrivbord.

Använd reservrutin under driftavbrottet.

Reservrutin Cosmic

Reservrutiner medicinska labbsystem

(klinisk kemi och transfusionsmedicin, mikrobiologi, röntgen/klinisk fysiologi, klinisk patologi och cytologi).

Under driftstoppet går det inte att skicka e-recept i Cosmic. De förskrivare som arbetar under driftstoppet behöver skriva ut receptblanketter som kan användas vid behov.

Manual utskrift av tomma receptblanketter

Efter uppgraderingen

För att den nya versionen av Cosmic ska installeras på rätt sätt är det viktigt att en omstart av datorn sker efter uppgraderingen.

Den nya versionen av Cosmic innehåller förbättrad funktionalitet inom flera områden.

Läkemedel

Nya krav från Socialstyrelsen, Nationell källa för ordinationsorsak – NKOO, innebär att varje ordination (recept) ska innehålla Behandlingsorsak och Behandlingsändamål. Orsaken anges med den medicinska termen och ändamålet i klartext för patienten.

I Ny-fliken/ordinationsdetaljer kommer en listruta att visa behandlingsorsak kopplad till valt läkemedel (ATC-kod) och förslag till behandlingsändamål finns då att välja.

I pågående behandlingar kommer den nuvarande ordinationsorsaken att skrivas i båda fälten, men vid nyförskrivning kommer det nya sättet att krävas.

Biverkningsöversikt

Ny funktionalitet med en översikt om biverkningar för läkemedel inom en patients nuvarande läkemedelsbehandlingar och vid förskrivning av nya läkemedel. Översikten är sökbar på aktuell biverkan man eftersöker.

Lokal rutin för biverkningsrapportering till Läkemedelsverket ska finnas. Användarmanual kommer att publiceras före uppgraderingen.

Link

I modulen Link har en rad förbättringar tagits fram för att förbättra stödet i processen för samordnad vårdplanering. Nytt är också ett smidigare arbetssätt genom mer information i ärendeöversikten och bättre filtreringsmöjligheter.

Vårddokumentation skriv ny anteckning

Den nya funktionen Vårddokumentation skriv ny anteckning, som skulle startats i Cosmic den 28 september kommer istället att startas måndagen den 19 oktober.

Mer information om den nya funktionen Vårddokumentation skriv ny anteckning

Det går att öva på funktionen i Cosmic utbildning på utbildningsenheterna och det finns filmer i e-learningen.

Övrigt

Förbättringar finns också i Nova läkemedel och modulen för Resursplanering. Cambio har även gjort en förändring av gränssnittet, vilket innebär att Cosmic får ett nytt utseende med nya färger.

Alla Cosmic-användare behöver avsätta tid för att titta på aktuella e-learningfilmer och utbildningsmaterial utifrån sitt arbetsområde/profession för att få rätt kunskap om de aktuella nyheter och förändringar som versionen innehåller.

Beräknad tidsåtgång: max 60 minuter per användare, utbildningsmaterialet i ppt 40 min och filmer i e-learning 15 min. 

Utbildningsmaterial

Utbildningsmaterial, pdf, öppnas i nytt fönster

Rekommenderade filmer i e-learning

De rekommenderade filmerna publiceras på e-learningens förstasida, som enklast nås genom uthopp från Cosmic.

Läkemedel R8.2.05 – Innehåll och funktion

Biverkningsöversikten (02:41)

Link R8.2.05

Skicka och besvara kallelse till samordnad vårdplanering enligt LPT/LRV (03:23)
Navigering Meddelande (06:05) - Nyheterna presenteras från 00:45 till 01:51
Navigering Ärendevyn (01:57) - Nyheterna presenteras från 01:09 till 01:28

Resursplanering R8.2.05

Navigering Tidbok (04:36) - Nyheterna presenteras från 00:20 till 02:06

Nova Physician R8.2.05

Ordinera med e-Ped (04:03)

Nova Ward Tablet R8.2.05

Ordinera med e- Ped (03:59)

Nyheter

Information om övergången till vintertid i Cambio Cosmic

20 oktober 2020

På söndag 25 oktober är det övergång till vintertid. I läkemedelsmodulen i Cambio Cosmic´s finns speciella regler för timmarna runt tidsomställningen, dessa visas i instruktionen.

Ordinationsmallar för infusioner – engångsdoser

15 oktober 2020

Ordinationsmallarna för infusion i Cosmic byggs om. Förändringen innebär att ordinationen startar direkt vid ordinationstillfället, istället för kl 23:59 som idag och får en sluttid 12 timmar senare.

Enklare att dokumentera levnadsvanor

14 oktober 2020

Under vecka 45 uppdateras sökordet levnadsvanor i Cosmic. Detta görs framförallt för att förenkla dokumentationen och underlätta en mer likvärdig bedömning i patientmötet. I samband med uppdateringen...

Biverkningsrapportering i Cosmic R8.2.05

9 oktober 2020

Nu finns användarstöd för biverkningsrapportering publicerat på vårdgivarwebben.

Senast uppdaterad: 14 oktober 2020