Analyssortiment - provtagningsanvisningar

Välj begynnelsebokstav för önskad analys. Klicka på analysen för att få mer information. Samtliga analyser är beställningsbara i Cosmic.

För analyser som utförs i Växjö/Ljungby finns provtagningsanvisningar och utdrag från våra metodbeskrivningar.

För analyser som utförs av externa laboratorier så länkas man vidare till utförande laboratorium's provtagningsanvisningar. Dessa analyser (skickeprov) har ändelsen "extern" i analysregistret.

Analyssortiment

Senast uppdaterad: 23 maj 2017