Analyssortiment - provtagningsanvisningar

Välj begynnelsebokstav för önskad analys. Klicka på analysen för att få mer information. Samtliga analyser är beställningsbara i Cosmic.

För analyser som utförs i Växjö/Ljungby finns provtagningsanvisningar och utdrag från våra metodbeskrivningar.

För analyser som utförs av externa laboratorier så länkas man vidare till utförande laboratorium's provtagningsanvisningar. Dessa analyser (skickeprov) har ändelsen "extern" i analysregistret.

  • Referensintervallen gäller vuxna om inget annat anges.
  • Analysresultat lämnas i regel ut tillsammans med gällande referensintervall. Är referensintervallet ålders- och/eller könsrelaterat anges det intervall som är relevant för patienten vid provtagningstillfället.
  • För vissa analyser ges ett utlåtande.
  • Aktuellt referensintervall finns under respektive analys i Analyssortiment - provtagningsanvisningar 
  • Referensintervall Klinisk kemi, öppnas i nytt fönster

Analyssortiment

Senast uppdaterad: 23 maj 2017