Beläggningsöversikt

Se antalet vårdplatser på sjukhusen och väntetider på akutmottagningarna i realtid.

Senast uppdaterad: 9 januari 2020