Intressentanalys

Syftet med en intressentanalys är att säkerställa att relevanta intressenter får möjlighet att påverka och bidra till arbetet för att nå Gröna Kronoberg 2025.

En intressent är en person, organisation eller funktion som påverkas av samhällets utmaningar eller av resultatet av en insats. En intressent är också den som kan eller vill påverka utmaningen. Flera aktörer behöver involveras i det regionala utvecklingsarbetet, till exempel offentliga organisationer, privat sektor, akedemi och aktörer inom det civila samhället. Naturligtvis har intressenter olika makt, relevans och intresse i olika frågor. 

Intressenter kan beröras olika i olika skeden av en utvecklingsprocess. Då är det viktigt att efterhand ta reda på vem som påverkas eller kan påverka utvecklingsarbetet. Därför syftar intressentanalysen till att involvera relevanta intressenter i olika skeden allteftersom arbetet går framåt. Intressentanalys kan användas både inför och under en process eller projekt. Intressentanalysen är också ett bra verktyg inför möten som ska arrangeras, så att rätt intressenter bjuds in utifrån mötets syfte. 

I en intressentanalys används även jämställdhets- och mångfaldsintegrering för att ringa in relevanta intressenter.

Gör så här:

  1. Skriv ner alla tänkbara intressenter Ta gärna hjälp av kolleger för att skapa en så bred bild som möjligt – glöm inte heller jämställdhet- och mångfaldsintegrering. 
  2. Motivera varför just dessa är intressenter. Exempel på motiv kan vara ägare av frågan, målgrupp etc. 
  3. Gör en brainstorming kring vilka krav och förväntningar intressenterna har på processen (projektet, mötet) Vad önskar intressenten? Vid behov, komplettera med intervjuer eller enkäter för att få veta mer om intressenterna.
  4. Prioritera bland intressenterna – hur viktiga är de och vad kan de bidra med?
  5. Gör en åtgärdsplan för hur intressenterna ska hanteras. Ska intressenten involveras, och isåfall på vilket sätt?

(Obs! Adobe Acrobat Reader behövs för korrekt ifyllande av mallarna nedan)

Grundmall

Mall, intressentanalys, pdf, öppnas i nytt fönster

Fördjupade intressentanalyser

Mall, fördjupad intressentanalys, makt och inflytande, pdf, öppnas i nytt fönster

Fördjupad intressentanalys_aktiva_passiva positiva_negativa intressenter.pdf, öppnas i nytt fönster

Senast uppdaterad: 21 mars 2022