Planeringsverktyg

Förändringen i fokus

Det regionala utvecklingsarbetet syftar till att skapa förändring. Det finns olika planeringsverktyg som sätter förändringen, eller det önskade resultatet, i fokus. Vad dessa planeringsverktyg har gemensamt är att de förflyttar perspektivet i planeringen från aktiviteter till de resultat och mål som vill uppnås. Planeringen tar sin utgångspunkt i de samhällsproblem som behöver lösas, vilket lägger grunden för de resultat och mål som formuleras.

Detta resultatinriktade arbetssätt kännetecknas också av ett reflekterande förhållningssätt där lärdomar dras av framgångar och motgångar, för att kontinuerligt förbättra verksamheten och skapa större nytta för de som lever och verkar i Kronobergs län.

Designmetodik och designverktyg

Designmetodik och designverktyg används för att utveckla innovativa lösningar. De utgår från användarens behov och upplevelser men lyfter också fram medarbetarnas och utförarnas perspektiv på utmaningarna. Det handlar om att ta fram de lösningar som skapar värde för de som ska använda dem, få insikter om invånarnas verkliga behov, arbeta i en kreativ och engagerande process samt att tillsammans ta fram idéer och testa om de fungerar. Det skapar inga misslyckanden då verktygen går ut på att arbeta agilt, det vill säga testa, ändra och testa igen.

Processen gör det lättare att fokusera på att lösa ”rätt” problem och sluta göra det som inte skapar värde. Den skapar även goda förutsättningar för att idéer ska bli verklighet och spridas.

SKLs innovationsguide

Senast uppdaterad: 3 juli 2019