Fler nyheter

3 februari 2020

Framtiden kräver cirkulär ekonomi

Titta dig omkring hemma och fundera på vilken sak som är äldst. Har du kanske en spegel, ett smycke eller en stol från förrförra seklet? Vi lever idag i ett samhälle där det mesta som omger oss är tillverkat med en ytterst begränsad livslängd. Det har skett en stor förändring från den tid då saker skulle hålla så länge som möjligt. En tid då vi i större utsträckning vårdade, lagade och förbättrade de saker vi ägde.

Resultatet är ett slit- och slängsystem som är väldigt resurskrävande. Och förutom att vi med detta system utarmar jordens resurser, sprider vi dessutom restprodukter på ett sätt som förgiftar och skapar obalans. Vi skulle behöva fyra jordklot för att klara den resursanvändning vi har idag på sikt. Och det har vi ju inte.

Utifrån de här insikterna talas det nu alltmer om cirkulär ekonomi. Begreppet innebär att icke förnybara resurser ska återanvändas igen och igen. Och att förnybara resurser ska användas i en takt som de förnyas. Låter det enkelt? Nej, att ställa om system är inte enkelt.

I tisdags hade vi halvtidskonferens i projektet CRKKL, Cirkulär Ekonomi i Kronoberg och Kalmar län. Vi diskuterade hur vi kan samverka för att klara omställningen och hur vi kan realisera de möjligheter omställningen skapar. Nya affärsidéer finns i återanvändning, uthyrning, uppgradering eller lagning. Pengar och konkurrenskraft finns att hämta i resurs- och energieffektiva processer. Industriell symbios, där en industris restprodukter blir en råvara för en annan industri, är pengar.

Och, det finns redan många goda exempel att lära av. Inte minst i vår region. Södra gör textil av trä och gammal textil. De gör även fordonsbränsle av restprodukter från pappersmassetillverkning. Scapa håller på att ta fram en ”livsstidssäng”, som genom enkel uppgradering håller en livstid eller två.

En kritisk faktor är att konsument, producent och lagstiftare går i takt. Producenter som tar ansvar måste gå i takt med konsumenter som är beredda att betala för kvalitet och lagning. Även statliga regelverk och skatter måste gå i takt för att främja hållbara affärsmodeller. Enkelt? Nej, men nödvändigt och vi är på väg.

Christel Gustafsson, regional utvecklingsdirektör

Relaterade nyheter

"Småland är fantastiskt"

20 juli 2022

Sommar, sommar och sol. Och vad slår väl den svenska sommaren? Under pandemin lärde vi oss om hemester och staycation. Att utforska och uppleva på nära håll. Flera av oss som arbetar med destinationsu...

2021 blir ett omställningsår både för företagare och medborgare

18 februari 2021

Insatser mot arbetslöshet behöver växlas upp nu. En hjälp på vägen kan vara den utbildningsplattform/kompetensapp som Business Region Kronoberg har skapat. I plattformen/appen kan företag, invånare oc...

Förundran, sorgsenhet och hopp inför 2021

21 december 2020

Ännu ett år snart till ända. År 2020, ett exceptionellt år, på många sätt. Och nu, tid för tillbakablick och summering. Min sammanfattade känsla är nog förundran. Men också sorgsenhet och kanske lite...

Hur påverkas Kronoberg av hemarbetet?

28 oktober 2020

Idag är en arbetsdag hemma. Det har sina för- och nackdelar. För mig ger det möjlighet till lugn och ro vid digitala möten. Men också till sammanhängande tid för att exempelvis skriva en krönika. Jag...

Tid att stanna eller förändra?

11 maj 2020

Det var då det hände, 2020 under corona. Så tror jag att många av oss kommer att säga när vi om några år tittar tillbaka på tiden som är nu. För det finns en tid bortom corona. Kriser är besvärliga oc...

Regional samverkan för företagen

30 oktober 2019

Kronoberg går mot strömmen, ”Har en allsidighet” var titeln på en artikel i Dagens Industri i veckan. Artikeln handlade om hur antalet gasellföretag i Kronoberg ökar medan de minskar i grannlänen. Gas...

Kronoberg: Det lilla länet med global konkurrenskraft

1 april 2019

Det är lätt att bli hemmablind. Därför är det både nyttigt och spännande att få ta del av någon utomståendes syn på oss. Vi har nu en pinfärsk sådan från OECD.

Shanghai-Dubai-Markaryd. Historien om hur nobel kom till Markaryd

31 oktober 2018

I veckan pågår konferensen 250 möjligheter i Jönköping. Här samlas praktiker och forskare för att lära och utbyta erfarenheter kring att utveckla kommuner och platser. I år har jag fått möjligheten at...