Fler nyheter

1 april 2019

Kronoberg: Det lilla länet med global konkurrenskraft

Det är lätt att bli hemmablind. Därför är det både nyttigt och spännande att få ta del av någon utomståendes syn på oss. Vi har nu en pinfärsk sådan från OECD.

OECD gör standardiserade analyser över ekonomisk tillväxt och utvecklingskraft i regioner globalt. Nu har de varit på besök i Småland och Blekinge. Den rapport de levererar pekar på flera framgångar sedan de var här 2010, men också flera utmaningar.

Till utmaningarna hör lågt nyföretagande, särskilt bland kvinnor och unga, låg utbildningsnivå och långa avstånd till en storstad. Framgångar sedan 2010 är ökad samverkan på regional nivå, förbättrade inomregionala kommunikationer och ett strategiskt arbete för att stötta befintliga företag. De noterar också en ökad samverkan mellan akademi, offentlighet och näringsliv, något som de anser vi behöver än mer av för att få en hög innovationstakt. OECD konstaterar att utvecklingen skiljer sig mycket mellan de olika länen i Småland-Blekinge. Kalmar och Blekinge beröms för sitt besöksnäringsarbete medan Kronoberg lyfts för sin fantastiska BRP-utveckling.

OECD beskriver också den stora flyktinginvandring som skett och som innebär både stora utmaningar och möjligheter för regionen. Utmaningen ligger i att få in dessa nya i samhället och arbetslivet på ett bra sätt. Och däri ligger också möjligheten. Med den stora jobbtillväxt vi har och en demografisk utveckling där gruppen åttioplus ökar drastiskt, behövs fler som kan bidra. 

En direkt uppmaning vi får från OECD är att marknadsföra de goda möjligheterna till ett gott liv som vår region kan erbjuda. Vi har lyckan att leva i en del av världen där livskvaliteten är god, något som är värt att vara stolta över och att berätta om.

OECD territorial reviews Småland–Blekinge 2017-2018 svensk sammanfattning, pdf, öppnas i nytt fönster

/Christel Gustafsson, regional utvecklingsdirektör

Relaterade nyheter

"Småland är fantastiskt"

20 juli 2022

Sommar, sommar och sol. Och vad slår väl den svenska sommaren? Under pandemin lärde vi oss om hemester och staycation. Att utforska och uppleva på nära håll. Flera av oss som arbetar med destinationsu...

2021 blir ett omställningsår både för företagare och medborgare

18 februari 2021

Insatser mot arbetslöshet behöver växlas upp nu. En hjälp på vägen kan vara den utbildningsplattform/kompetensapp som Business Region Kronoberg har skapat. I plattformen/appen kan företag, invånare oc...

Förundran, sorgsenhet och hopp inför 2021

21 december 2020

Ännu ett år snart till ända. År 2020, ett exceptionellt år, på många sätt. Och nu, tid för tillbakablick och summering. Min sammanfattade känsla är nog förundran. Men också sorgsenhet och kanske lite...

Hur påverkas Kronoberg av hemarbetet?

28 oktober 2020

Idag är en arbetsdag hemma. Det har sina för- och nackdelar. För mig ger det möjlighet till lugn och ro vid digitala möten. Men också till sammanhängande tid för att exempelvis skriva en krönika. Jag...

Tid att stanna eller förändra?

11 maj 2020

Det var då det hände, 2020 under corona. Så tror jag att många av oss kommer att säga när vi om några år tittar tillbaka på tiden som är nu. För det finns en tid bortom corona. Kriser är besvärliga oc...

Framtiden kräver cirkulär ekonomi

3 februari 2020

Titta dig omkring hemma och fundera på vilken sak som är äldst. Har du kanske en spegel, ett smycke eller en stol från förrförra seklet? Vi lever idag i ett samhälle där det mesta som omger oss är til...

Regional samverkan för företagen

30 oktober 2019

Kronoberg går mot strömmen, ”Har en allsidighet” var titeln på en artikel i Dagens Industri i veckan. Artikeln handlade om hur antalet gasellföretag i Kronoberg ökar medan de minskar i grannlänen. Gas...

Shanghai-Dubai-Markaryd. Historien om hur nobel kom till Markaryd

31 oktober 2018

I veckan pågår konferensen 250 möjligheter i Jönköping. Här samlas praktiker och forskare för att lära och utbyta erfarenheter kring att utveckla kommuner och platser. I år har jag fått möjligheten at...