Fler nyheter

28 oktober 2020

Hur påverkas Kronoberg av hemarbetet?

Idag är en arbetsdag hemma. Det har sina för- och nackdelar. För mig ger det möjlighet till lugn och ro vid digitala möten. Men också till sammanhängande tid för att exempelvis skriva en krönika. Jag missar dock många spontana interaktioner och möten som präglar dagarna på kontoret. Förändrade arbetssätt är dock inte bara en fråga för mig som individ, utan något som kan påverka regionen i stort, på flera sätt.

Flera undersökningar visar att en övervägande majoritet av de som arbetar hemifrån under covid-19, vill fortsätta med detta även framåt. Inte varje dag men gärna en eller flera dagar i veckan. Flera stora företag har också tagit fram strategier för kontorsarbete efter coronapandemin. Att ha kontoret som utgångspunkt för endast en del av arbetstiden är ett efterfrågat alternativ. Att tillgodose det behovet är ett sätt för företagen att öka sin attraktivitet som arbetsgivare. Det är också ett sätt att skapa en arbetsmarknadsförstoring. En kombination med arbetshubbar för flera företag kan höja innovationsgraden. Ekonomiska aspekter tas också med i beräkningen men spelar sällan huvudrollen.

Förändrade arbetssätt är självklart intressant för länets arbetsgivare. Men det är också en fråga som påverkar Kronobergs utveckling. Det finns flera möjliga scenarios, särskilt i relation till vår attraktivitet för boende. Kanske finns det invånare som bor här för att de arbetar här? Kronoberg har ju många attraktiva arbetsplatser. Kommer en del av dem att flytta när det blir möjligt att arbeta på distans? Eller kan vi få en inflyttning för att de som bor nära arbeten i storstäderna hellre vill bo här, med de kvaliteter vi kan erbjuda? En annan aspekt att utforska är behovet av sociala interaktioner, kultur och fritid om arbetsplatsen i större utsträckning är hemmet. Hur kan vi bibehålla ett gott liv och folkhälsa? En tredje aspekt är hur behovet av infrastruktur, kollektivtrafik och bredband påverkas.

Oavsett vilken ingång vi väljer är det bra att analysera och försöka vara förutseende. Vet vi vilka möjligheter och vägar fram som är möjliga så har vi goda förutsättningar att påverka vilken väg vi tar i förändringen. För förändringen sker. Den sker nu.

Christel Gustafsson, regional utvecklingsdirektör

Relaterade nyheter

"Småland är fantastiskt"

20 juli 2022

Sommar, sommar och sol. Och vad slår väl den svenska sommaren? Under pandemin lärde vi oss om hemester och staycation. Att utforska och uppleva på nära håll. Flera av oss som arbetar med destinationsu...

2021 blir ett omställningsår både för företagare och medborgare

18 februari 2021

Insatser mot arbetslöshet behöver växlas upp nu. En hjälp på vägen kan vara den utbildningsplattform/kompetensapp som Business Region Kronoberg har skapat. I plattformen/appen kan företag, invånare oc...

Förundran, sorgsenhet och hopp inför 2021

21 december 2020

Ännu ett år snart till ända. År 2020, ett exceptionellt år, på många sätt. Och nu, tid för tillbakablick och summering. Min sammanfattade känsla är nog förundran. Men också sorgsenhet och kanske lite...

Tid att stanna eller förändra?

11 maj 2020

Det var då det hände, 2020 under corona. Så tror jag att många av oss kommer att säga när vi om några år tittar tillbaka på tiden som är nu. För det finns en tid bortom corona. Kriser är besvärliga oc...

Framtiden kräver cirkulär ekonomi

3 februari 2020

Titta dig omkring hemma och fundera på vilken sak som är äldst. Har du kanske en spegel, ett smycke eller en stol från förrförra seklet? Vi lever idag i ett samhälle där det mesta som omger oss är til...

Regional samverkan för företagen

30 oktober 2019

Kronoberg går mot strömmen, ”Har en allsidighet” var titeln på en artikel i Dagens Industri i veckan. Artikeln handlade om hur antalet gasellföretag i Kronoberg ökar medan de minskar i grannlänen. Gas...

Kronoberg: Det lilla länet med global konkurrenskraft

1 april 2019

Det är lätt att bli hemmablind. Därför är det både nyttigt och spännande att få ta del av någon utomståendes syn på oss. Vi har nu en pinfärsk sådan från OECD.

Shanghai-Dubai-Markaryd. Historien om hur nobel kom till Markaryd

31 oktober 2018

I veckan pågår konferensen 250 möjligheter i Jönköping. Här samlas praktiker och forskare för att lära och utbyta erfarenheter kring att utveckla kommuner och platser. I år har jag fått möjligheten at...