Fler nyheter

30 oktober 2019

Regional samverkan för företagen

Kronoberg går mot strömmen, ”Har en allsidighet” var titeln på en artikel i Dagens Industri i veckan. Artikeln handlade om hur antalet gasellföretag i Kronoberg ökar medan de minskar i grannlänen. Gasellföretag är ett företag med särskilt stor tillväxt. Ulrica Bennesved på Svenskt Näringsliv framhåller Kronobergs allsidighet som en bidragande orsak till det positiva resultatet.

Det är svårt att analysera enskilda årssiffror. Men, det jag tycker är intressant är att det finns regionala skillnader som håller över tid. Strukturer, traditioner och ambitioner skapar näringslivsklimat på regional nivå. De regionala skillnaderna var tydliga i OECDs senaste analys över Småland-Blekinge-geografin. Vi har olika möjligheter och utmaningar i våra regioner. De möter vi bäst genom att arbeta med dem regionalt.

Därför är jag så tacksam för det goda samarbete vi har i Kronoberg kring näringslivsfrågor. Business Region Kronoberg samlar kommunernas näringslivschefer och näringslivsfunktionen i Region Kronoberg. Tillsammans kan vi skapa större attraktivitet för Kronoberg som företagslän. Vi kan underlätta etablering men också stötta vid större varsel. Genom att komplettera snarare än konkurrera med varann når vi längre och skapar större nytta för våra kommuner och vårt näringsliv.

Förra veckan var vi i Business Region Kronoberg på studiebesök hos motsvarigheten i Skaraborg. En på flera sätt liknande region men också olik. Bland annat imponerades vi av deras utvecklade kartläggning av sina resurser. Inte bara mark och lokaler utan också vatten, el och naturkapital. Något att fundera vidare på. Kommungränser är oftast inte relevanta för företag, inte heller regiongränser. Samtidigt finns det regionala särdrag. Så vi har mycket att vinna på att se dessa strukturer och samverka över gränser.

Christer Gustafsson, regional utvecklingsdirektör

Relaterade nyheter

"Småland är fantastiskt"

20 juli 2022

Sommar, sommar och sol. Och vad slår väl den svenska sommaren? Under pandemin lärde vi oss om hemester och staycation. Att utforska och uppleva på nära håll. Flera av oss som arbetar med destinationsu...

2021 blir ett omställningsår både för företagare och medborgare

18 februari 2021

Insatser mot arbetslöshet behöver växlas upp nu. En hjälp på vägen kan vara den utbildningsplattform/kompetensapp som Business Region Kronoberg har skapat. I plattformen/appen kan företag, invånare oc...

Förundran, sorgsenhet och hopp inför 2021

21 december 2020

Ännu ett år snart till ända. År 2020, ett exceptionellt år, på många sätt. Och nu, tid för tillbakablick och summering. Min sammanfattade känsla är nog förundran. Men också sorgsenhet och kanske lite...

Hur påverkas Kronoberg av hemarbetet?

28 oktober 2020

Idag är en arbetsdag hemma. Det har sina för- och nackdelar. För mig ger det möjlighet till lugn och ro vid digitala möten. Men också till sammanhängande tid för att exempelvis skriva en krönika. Jag...

Tid att stanna eller förändra?

11 maj 2020

Det var då det hände, 2020 under corona. Så tror jag att många av oss kommer att säga när vi om några år tittar tillbaka på tiden som är nu. För det finns en tid bortom corona. Kriser är besvärliga oc...

Framtiden kräver cirkulär ekonomi

3 februari 2020

Titta dig omkring hemma och fundera på vilken sak som är äldst. Har du kanske en spegel, ett smycke eller en stol från förrförra seklet? Vi lever idag i ett samhälle där det mesta som omger oss är til...

Kronoberg: Det lilla länet med global konkurrenskraft

1 april 2019

Det är lätt att bli hemmablind. Därför är det både nyttigt och spännande att få ta del av någon utomståendes syn på oss. Vi har nu en pinfärsk sådan från OECD.

Shanghai-Dubai-Markaryd. Historien om hur nobel kom till Markaryd

31 oktober 2018

I veckan pågår konferensen 250 möjligheter i Jönköping. Här samlas praktiker och forskare för att lära och utbyta erfarenheter kring att utveckla kommuner och platser. I år har jag fått möjligheten at...