Andreas Söderberg

Doktorand, studentkoordinator och specialistsjuksköterska i psykiatrisk omvårdnad

Andreas Söderberg är leg. Sjuksköterska med vidareutbildning i psykiatri. Sedan 2019 doktorerar han i vårdvetenskap i rättspsykiatrisk vårdkontext

Andreas har arbetat på den rättspsykiatriska regionkliniken i Växjö sedan 2004. Han har varit skötare, sjuksköterska, sektionsledare och är nu doktorand och studenthandledare. Han har därför erfarenhet av rättspsykiatri från flera olika perspektiv och nivåer och har många år arbetat även mer nationellt som representant i olika nätverk och som inmatare i statistiska register.

Han är etikombud och har ett generellt intresse för etik men framförallt för etiska frågor kopplat till tvångsvård. Som vårdvetare är han intresserad av självupplevda erfarenheter. Andreas forskningsintresse handlar i huvudsak om hur rättspsykiatrisk vård hanterar de utmaningar som finns i att arbeta för att vårda och rehabilitera patienter samtidigt som den ska upprätthålla samhällsskydd och vara en del av det rättsvårdande systemet. I praktiken så är huvuddelen av Andreas forskning djupintervjuer med antingen vårdpersonal eller med patienter.

Han forskar om patientdelaktighet i rättspsykiatrisk miljö. Delaktighet är intressant just därför att vården i rättspsykiatrin bedrivs med stöd av tvångslagar. Hur till exempel personcentrerad vård kan förstås i relation rättspsykiatrisk vård är mycket angeläget att beforska.

Andreas är doktorand i det Forte-finansierade projektet FOR-Evidens - UTVECKLING AV EVIDENSBASERAD PRAKTIK INOM RÄTTSPSYKIATRI: tvärvetenskaplig kartläggning och metodutveckling för en mångfacetterad och sårbar patientgrupp. Andreas är knuten till Linneuniversitet.

Publikationer

2019             
Andreas Söderberg, Märta Wallinius & Ulrica Hörberg (2019): An Interview Study of Professional Carers’ Experiences of Supporting Patient Participation in a Maximum Security Forensic Psychiatric Setting, Issues in Mental Health Nursing, DOI: 10.1080/01612840.2019.1658833

Debattartiklar

2019              
Söderberg, A., Wallinius, M., Lofalk, G., Johansson, L. & Laporte, N. Vi vill fortsätta problematisera smartphones i tvångsvården. 2019-06-20. Dagens Medicin. https://www.dagensmedicin.se/artiklar/2019/06/20/vi-vill-fortsatta-problematisera-smartphones-i-tvangsvard/

Söderberg, A., Wallinius, M., Lofalk, G. & Laporte, N. När ska psykiatripersonal beslagta mobiltelefon. 2019-05-16. Dagens medicin. https://www.dagensmedicin.se/artiklar/2019/05/16/nar-ska-psykiatripersonalen-beslagta-mobiltelefonen/

Söderberg, A. (2019) Personcentrerad rättspsykiatri. Psyche ,2019/ 2.

2015             
Söderberg, A., & Wallinius, M. Lätt att felbedöma risken för suicid. 2015-03-12. Dagens Medicin. https://www.dagensmedicin.se/artiklar/2015/03/12/latt-att-felbedoma-risken-for-suicid/

Peer-reviewed konferensabstrakt

2019                    
Söderberg, A., Wallinius, M., Hörberg, U. Problematizing patient participation in forensic psychiatric care- from the caregivers’ perspective. the 13th Nordic Symposium on Forensic Psychiatry. Gothenburg August 21, 2019. 

2018     
Söderberg, A., Hörberg, U., & Wallinius, M. Delaktighet i rättspsykiatrisk högsäkerhetskultur. Utifrån vårdares perspektiv. Berätta för livet - om narrativ medicin och personcentrerad vård, Växjö, Region Kronoberg & Linnéuniversitetet, 13-14 november, 2018.       

Söderberg, A. Förändra för att förbättra på makro-, meso- och mikronivå. Föreläsning presenterad på Nationella patientsäkerhetskonferensen, Stockholm 19-20 september, 2018.   

Söderberg, A., Hörberg, U., & Wallinius, M. Patient participation in forensic psychiatric settings. Paper presented at the International Association of Forensic Mental Health Services (IAFMHS) Conference Antwerp, June 12 – 14, 2018.                   

2015                   
Söderberg, A., Wallinius, M. Suicide prevention in forensic psychiatric care paper presented at the Nordic Congress of Psychiatry (NCP) Copenhagen, Sep 20 - 23, 2015.              

  • E-post: Det här är en e-postadress
  • Telefon: 0470-58 90 33, 0767-20 79 12