Politik och demokrati

Region Kronoberg är en politiskt styrd organisation där ditt engagemang gör skillnad. I valet till regionfullmäktige vart fjärde år kan du rösta på det parti och den politiker som du sympatiserar med mest. På så sätt gör du din röst hörd när det gäller viktiga frågor inom bland annat hälso- och sjukvård, tillväxt och utveckling.

Förtroendevalda politiker hittar du under "Politisk organisation", under respektive nämnd.

Politiska sammanträden

sep 21

okt 26

nov 30

Senast uppdaterad: 6 december 2021