Politik och demokrati

Region Kronoberg är en politiskt styrd organisation där ditt engagemang gör skillnad. I valet till regionfullmäktige vart fjärde år kan du rösta på det parti och den politiker som du sympatiserar med mest. På så sätt gör du din röst hörd när det gäller viktiga frågor inom bland annat hälso- och sjukvård, tillväxt och utveckling.

Förtroendevalda politiker hittar du under "Politisk organisation", under respektive nämnd.

Politiska sammanträden

maj 31

Regionstyrelsen

Tid: 09:00 - 15:00

jun 15

Regionfullmäktige

Tid: 09:00 - 16 jun 19:00

Budgetfullmäktige

sep 21

Regionfullmäktige

Tid: 09:00 - 19:00

okt 26

Regionfullmäktige

Tid: 09:00 - 19:00

Senast uppdaterad: 6 december 2021