Regional utveckling

För att få en positiv och livskraftig utveckling i Kronoberg behöver regionen ha bra kunskap om samhällsutvecklingen och satsa rätt. Det handlar bland annat om att skapa en attraktiv region med goda förutsättningar för företag att etableras och växa och för människor att arbeta och leva hållbart.

Målet och vilken utveckling vi vill se, beskrivs i den regionala utvecklingsstrategin Gröna Kronoberg 2025 som har antagits av ett enat regionfullmäktige.

Den regionala utvecklingsstrategin bereds politiskt av regionala utvecklingsnämnden. Utvecklingsnämnden ansvarar och arbetar även löpande med flera utvecklingsfrågor, bland annat näringslivsutveckling, attraktivitet, kompetensförsörjning och samhällsplanering.

Utveckling inom kulturområdet och utveckling av vägar och järnvägar hanteras av kulturnämnden respektive regionstyrelsen.

Kultur och skapande

Utveckling av vägar och järnvägar

Nyheter

Årets kompetensförsörjningsrapport – dessa är Kronobergs bristyrken

24 maj 2022

Varje år publicerar Region Kronoberg en kompetensförsörjningsrapport som beskriver aktuell utveckling av länets kompetensförsörjning samt hur behovet av olika kompetenser kommer att se ut i framtiden.

Förskolebarn provar på hjärt- och lungräddning.

Små besökare med stora drömmar på Yrkes-SM

12 maj 2022

Drygt 100 förskolebarn har fått besöka Yrkes-SM för att lära sig mer om olika yrken. Barnen har fått öva på hjärt- och lungkompressioner hos undersköterskorna, göra marsipanfigurer hos bagarna, titta...

Regionen välkomnar Linnéuniversitetets studenter att stanna

9 maj 2022

Linnéuniversitetet, Region Kalmar län och Region Kronoberg vill bjuda in Linnéuniversitetets studenter att stanna kvar efter avslutade studier. Nu gör vi gemensam sak i en kampanj som ska väcka nyfike...

Porträttbild av H.K.H. Prins Carl Philip.

Prins Carl Philip besöker Yrkes-SM i Växjö

6 maj 2022

H.K.H. Prins Carl Philip kommer till Växjö när Yrkes-SM inleds den 10 maj. Prinsen kommer guidas omkring på evenemangsområdet och möta såväl tävlande som branschrepresentanter.

Senast uppdaterad: 22 april 2022