Regional utveckling

För att få en positiv och livskraftig utveckling i Kronoberg behöver regionen ha bra kunskap om samhällsutvecklingen och satsa rätt. Det handlar bland annat om att skapa en attraktiv region med goda förutsättningar för företag att etableras och växa och för människor att arbeta och leva hållbart.

Målet och vilken utveckling vi vill se, beskrivs i den regionala utvecklingsstrategin Gröna Kronoberg 2025 som har antagits av ett enat regionfullmäktige.

Den regionala utvecklingsstrategin bereds politiskt av regionala utvecklingsnämnden. Utvecklingsnämnden ansvarar och arbetar även löpande med flera utvecklingsfrågor, bland annat näringslivsutveckling, attraktivitet, kompetensförsörjning och samhällsplanering.

Utveckling inom kulturområdet och utveckling av vägar och järnvägar hanteras av kulturnämnden respektive regionstyrelsen.

Kultur och skapande

Utveckling av vägar och järnvägar

Nyheter

Samverkan och lösningar från verkligheten – ett måste för välfärdens framtid

8 december 2022

Välfärdssystemet vi har idag behöver formas om för att klara framtidens utmaningar. För att förstå vilka förändringar som behöver göras och hur vi kan ta oss an detta, bjöd Verklighetslabbet in samhäl...

Klassisk musik ska minska stress och oro bland barn i vården

7 december 2022

Nu ska väntrummen på barn- och ungdomskliniken i Växjö fyllas med orkestermusik, genom föreställningen ”Lilla A känner musiken”. Toner från Musica Vitae ska bidra till minskad stress och oro.

Småland och Öarnas program för ERUF 2021–2027 godkänt

6 december 2022

Den 30 november godkände EU-kommissionen Småland och Öarnas program för ERUF (Europeiska regionala utvecklingsfonden). ERUF-programmet är ett av regionernas starkaste finansiella verktyg för att främj...

Regionerna och Linnéuniversitetet i fortsatt samverkan för att möta framtidens utmaningar

22 november 2022

Under måndagseftermiddagen signerades ett nytt samverkansavtal mellan Linnéuniversitetet, Region Kalmar och Region Kronoberg. Avtalet fokuserar på att främja utveckling och skapa öppenhet för att stär...

Delfin från Alvesta ställs ut på Tekniska museet

14 november 2022

Under hösten har 2400 elever i länet testat på ett helt nytt ämne - plastslöjd. Skolklasserna har fått arbeta med allt från insamling till att lära sig om materialet och att sedan skapa något nytt. Nu...

Högstadieelever får ”hemligt” uppdrag och lär sig bygga nätverk

10 november 2022

Stoppa hackern! Uppmaningen kommer från Mot nya höjders IT-pedagoger som ska besöka högstadieskolor i länet. Med sig har de datorer och teknik som eleverna får använda för att bygga ett nätverk och lö...

Digitala veckan ska öka intresset för tech-branschen

4 november 2022

Hur ska tech-branschen kunna rekrytera personer med rätt kompetenser i framtiden? Kan AI göra skolan tryggare? Vad kan företag göra åt digitala hot? Det och mycket mer kommer diskuteras under Digitala...

EU har godkänt ny programperiod för södra Östersjöprogrammet

24 oktober 2022

Interreg South Baltic Programme (Södra Östersjöprogrammet) ska stödja samverkan och utveckling över landsgränser mellan regionerna i södra Östersjöområdet. Programmet har nu godkänts och tilldelats en...

Kick-off för Interreg South Baltic Programme 2021–2027

24 oktober 2022

Välkommen till vår Svenska kick-off för Interreg South Baltic Programme 2021–2027!

Satsning på energirådgivning i länet: ”Efterfrågan är stor”

21 oktober 2022

Efterfrågan på energirådgivning är stor med anledning av de höga elpriserna. Region Kronoberg har beslutat att avsätta medel för att möta det behov som finns från företagare och fastighetsägare.

Senast uppdaterad: 31 maj 2022