Mediaservice

Välkommen till Region Kronobergs sidor för media. Här kan du som journalist hitta kontaktuppgifter till några av våra tjänstemän. Du kan även hitta pressbilder och annan information som i första hand gäller media. 

Region Kronoberg har en bred verksamhet som är spridd över hela länet. Ibland kan det vara svårt att veta vem som är ansvarig för vad och var information om ett visst ämne finns att hämta. Region Kronobergs mediekontakter kan svara på frågor, ta fram information och hjälpa dig som journalist att komma i kontakt med rätt personer.

Fotografering i regionens lokaler

I de lokaler där det bedrivs vård, vistas patienter, råder generellt fotograferings- och filmningsförbud, såväl inom- som utomhus. Förbudet gäller även fotografering och filmning med mobiltelefon. Vi ser gärna att man inte heller gör ljudupptagningar. Verksamhetschefen/motsvarande på respektive enhet kan göra undantag från förbudet.

Vid fotografering eller inspelning i övriga utrymmen som till exempel entréer eller på regionkontoret är det Region Kronobergs kommunikationsdirektör eller pressekreterare som ger tillstånd. Under semestertider kontakta presskontakt med er förfrågan. 

Via vårt rss-flöde kan du prenumerera på våra nyheter, använd länken nedan i din rss-läsare.

Prenumerera på nyheter (rss) från Region Kronoberg, öppnas i nytt fönster

Om du upplever problem med RSS-flödet, läs mer här

Vi på Region Kronoberg värnar om meddelarfriheten för våra anställda. Regionens verksamheter ska ha en hög tillgänglighet och göra sitt yttersta för att underlätta kommunikation med media.

Meddelarfrihet innebär att alla anställda har rätt att lämna information till massmedia utan att varken chefer eller andra medarbetare har rätt att försöka ta reda på vem som lämnat ut en viss uppgift. Meddelarfriheten innebär också att arbetsgivaren inte har rätt att ingripa mot någon som lämnat ut uppgifter. Journalister får heller inte röja sina källor.

Meddelarfriheten är en grundlagsskyddad rättighet för medarbetare inom offentlig förvaltning som regleras i tryckfrihetsförordningen. Rättigheten gäller när man lämnar uppgifter till tillexempel författare, nyhetsbyråer, radioredaktioner eller databaser under förutsättning att finns ett utgivningsbevis.

Observera att det finns undantag från meddelarfriheten till exempel hälso- och sjukvårdssekretessen (till exempel patientjournaler) eller försvarssekretess.

Läs mer i vår policy kring Offentlighet, sekretess och tystnadsplikt, pdf, öppnas i nytt fönster

För dig som anställd på Region Kronoberg kan du läsa mer om meddelarfriheten på intranätet.

Presskontakter

Marie Lendahls

Pressekreterare

Kristina Jordevik

Kommunikationsdirektör

Senast uppdaterad: 5 januari 2022