Goldberg Variations - ternary patterns for insomnia. Foto: Hugh Carswell.

Kultur och skapande

Region Kronobergs kulturpolitiska vision är att Kronoberg ska erbjuda ett kulturliv med bredd och spets. Med spets menas konstnärlig förnyelse och fortsatt utveckling av Kronobergs unika styrkeområden. Bredd innebär att garantera en stabil kulturell infrastruktur som är angelägen, tillgänglig och inkluderande.

I Kronoberg ska det finnas goda möjligheter för invånaren och besökaren att ta del av, och själv utöva, kultur. Det ska också finnas utrymme för det professionella och det egna skapandet att mötas. Nya initiativ, det oväntade och okonventionella, ska värnas och digitaliseringens möjligheter ska tas tillvara i utvecklingen.

De nationella kulturpolitiska målen utgör en grund för Region Kronobergs kulturpolitiska vision. Det handlar om att kulturen ska vara en dynamisk, utmanande och obunden kraft med yttrandefriheten som grund. Alla ska ha möjlighet att delta i kulturlivet. Kreativitet, mångfald och konstnärlig kvalitet ska prägla samhällets utveckling.

Kulturnämnden behandlar personuppgifter enligt GDPR för att följa förordning (2010:2012) om fördelning av statsbidrag samt för annan samverkan med syfte att genomföra nämndens uppdrag. Vill ni veta mer eller veta hur ni nyttjar era rättigheter, läs mer här Dataskyddsforordning-gdpr

Nyheter

Återstart efter pandemin i fokus i ny kulturplan

27 oktober 2021

Regionfullmäktige antog under onsdagen en ny kulturplan som beskriver hur kulturen ska utvecklas fram till år 2024. I Kronobergs fjärde kulturplan står en hållbar återstart för kulturen i centrum.

Bästa Biennalen – konstfestival för barn och unga!

6 oktober 2021

I höst är det dags för Bästa Biennalen, en konstfestival där barn och unga kan uppleva och skapa konst tillsammans med andra. I år är festivalen större än någonsin och i Kronobergs län deltar sex arra...

Nu är Scensommarprogrammet spikat och klart

29 juni 2021

Scensommar är lika med scenkonst för stora och små – på ställen nära dig runt om i Kronoberg. Alltid under bar himmel och med fri entré. Så ta fram picknickfilten och ladda för teater, sång, musik, st...

Kulturnämnden växlar upp statliga krismedel till regionala kulturverksamheter

18 juni 2021

Kulturlivet runt om i Sverige har drabbats hårt av coronapandemin. För att bidra till stabilitet och mildra de ekonomiska konsekvenserna för regionala kulturverksamheter inom kultursamverkansmodellen...

Kontakt

Emelie Johansson

Regional utvecklingssamordnare kultur

  • E-post: Det här är en e-postadress
  • Telefon: 0470-58 30 58, 0708-69 49 39

Jessica Linde

Regional utvecklingssamordnare kultur

  • E-post: Det här är en e-postadress
  • Telefon: 0470-58 30 56
Lotta Nydahl Frånberg

Lotta Nydahl Frånberg

Regional utvecklingssamordnare kultur

  • E-post: Det här är en e-postadress
  • Telefon: 0470-58 30 02

Senast uppdaterad: 17 december 2020