Sägenplatsen Systersjöarna, en del av Sagobygden. Foto Maria Lindberg

Kultur och skapande

Ett levande och oberoende konst- och kulturliv med utgångspunkt i konstnärlig frihet, yttrandefrihet och varje människas individuella rätt till kulturell välfärd och fri åsiktsbildning är centrala delar i ett demokratiskt samhälle.

Kulturpolitik handlar om den nationella, regionala och kommunala nivåns gemensamma ansvar: att värna kulturens egenvärde och den kulturella mångfalden samt säkerställa konstnärlig frihet och alla människors grundlagsstadgade rätt till kulturell välfärd. Konst och kultur ska finnas i hela landet.

Det regionala kulturuppdraget

Kronoberg ska erbjuda ett hållbart och inkluderande kulturliv med både bredd och spets. I Region Kronobergs kulturuppdrag ingår att genomföra och följa upp regionala och nationella kulturpolitiska mål. Det sker genom arbetet med den regionala kulturplanen och den nationella kultursamverkansmodellen. Region Kronoberg fördelar och följer upp regionala driftsanslag och statsbidrag till regional kulturverksamhet i enlighet med kultursamverkansmodellens förordning (2010:2012).

Den kulturpolitiska organiseringen ser olika ut i landets regioner. I Region Kronoberg, som ingår i kultursamverkansmodellen sedan 2012, är det kulturnämnden som har det regionala kulturpolitiska ansvaret. Den regionala kulturförvaltningen är organiserad inom Region Kronobergs regionala utvecklingsavdelning. En stor del av den regionala kulturverksamheten genomförs av intressenter med regionala uppdrag från kulturnämnden.

GDPR

Kulturnämnden behandlar personuppgifter enligt GDPR för all samverkan som syftar till att genomföra det regionala kulturuppdraget. Vill ni veta mer eller veta hur ni nyttjar era rättigheter, läs mer via länken nedan.

Dataskyddsförordning (GDPR)

Senast uppdaterad: 22 november 2022