Om Region Kronoberg

Vårt uppdrag är att främja hälsa, hållbarhet och tillväxt i Kronoberg. Vår vision är ett gott liv i ett livskraftigt Kronoberg. Det ska vara attraktivt att bo, arbeta och leva i vårt län.

Vi är en politiskt styrd organisation som arbetar på uppdrag av invånarna. Vart fjärde år väljer du som bor i Kronoberg vilka politiska partier som ska besluta om regionens inriktning och utveckling.

I Region Kronoberg samlas ansvaret för områden som bidrar till den regionala utvecklingen i hela länet. Hälso- och sjukvård dominerar verksamheten.

Bland övriga ansvarsområden finns; kollektivtrafik och infrastruktur, kompetens- och utbildningsfrågor, miljö- och klimat, samhällsplanering, innovation, näringslivsutveckling, internationella frågor, folkhälsa och kultur.

Vår värdegrund är respekt för människan.

Region Kronoberg äger och har intressen i ett antal aktiebolag och ekonomiska föreningar inom kultur, företagande, trafik och utbildning.

Bolag och ekonomiska föreningar

Senast uppdaterad: 14 oktober 2022