Carl Delfin

Bilden saknar en alternativtext.

Doktorand och beteendevetare

Carl Delfin arbetar som beteendevetare, främst inom våldsprevention och riskbedömning. Sedan 2016 är Carl inskriven som doktorand i neurovetenskap vid Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet.

Carl har varit anställd på Rättspsykiatriska regionkliniken i Växjö sedan 2010. Under sina första år arbetade Carl som skötare, främst med högriskpatienter med svåra personlighetsstörningar. Sedan 2014 är han anställd som beteendevetare och våldsprevention och riskbedömning som huvudsakliga ansvarsområden. Carl är också verksam som föreläsare, bland annat för Polisen och polishögskolan, Kriminalvården, Domstolsverket, och för psykologer, läkare, sjuksköterskor och annan vårdpersonal inom psykiatrin.

Carl är sedan 2016 doktorand i neurovetenskap och ingår i det tvärvetenskapliga Centrum för Etik, Juridik, och Mental Hälsa (CELAM) vid Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet. Hans forskning är inriktad mot hjärnans roll vid impulsiva och utagerande beteenden, både hos rättspsykiatriska patienter, kriminalvårdsklienter, och den allmänna befolkningen. I sin forskning använder han bland annat elektroencefalografi och funktionell magnetresonanstomografi för att studera hjärnans aktivitet. Carl är drivande i frågor som rör öppen vetenskap, statistisk programmering, och metodutveckling.

Publikationer

2020
Delfin, C., Reckless, G. E., Bolstad, I., Groote, I., Andreassen, O. A., & Jensen, J. (2020). Exploring the effects of an acute dose of antipsychotic medication on motivation-mediated BOLD activity using fMRI and a perceptual decision-making task. Neuroscience, 440, 146-159.

2019
Delfin, C., Krona, H., Andiné, P., Ryding, E., Wallinius, M., & Hofvander, B. (2019). Prediction of recidivism in a long-term follow-up of forensic psychiatric patients: Incremental effects of neuroimaging data. PLoS ONE, 14(5), 1–21.

2018
Delfin, C., Andiné, P., Hofvander, B., Billstedt, E., & Wallinius, M. (2018). Examining associations between psychopathic traits and executive functions in incarcerated violent offenders. Frontiers in psychiatry, 9.

2016
Wallinius, M., Delfin, C., Billstedt, E., Nilsson, T., Anckarsäter, H., & Hofvander, B. (2016). Offenders in emerging adulthood: School maladjustment, childhood adversities, and prediction of aggressive antisocial behaviors. Law and human behavior, 40(5), 551.

Peer-reviewed konferensabstrakt

2019
Delfin, C., Ruzich, E., Wallinius, M., Björnsdotter, M., Andiné, P. Neural biomarkers for inhibitory control and disinhibitory personality traits in violent forensic psychiatric patients: A Go/NoGo ERP study. Muntlig presentation vid 13th Nordic Symposium on Forensic Psychiatry, Göteborg, 2019.

Delfin, C., Gustafsson, C., Huld, L., Hermansson, M., Wallinius, M., Andiné, P., Björnsdotter, M. Structural and functional brain correlates of disinhibition in young heavy alcohol users. Posterpresentation vid 25th Annual Meeting of the Organization for Human Brain Mapping, Rom, Italien, 2019.

2017
Delfin, C., Andiné, P., Björnsdotter, M., & Wallinius, M. Neural biomarkers for inhibitory control failure in externalizing behaviors and disorders. Muntlig presentation vid International Association of Forensic Mental Health Services Conference, Split, Kroatien, 2017.

2016
Delfin, C., Hedvig, K., Hofvander, B., Wallinius, M., & Andiné, P. A 99mTc-HMPAO SPECT study of psychopathic traits in forensic psychiatric patients. Muntlig presentation vid International Association of Forensic Mental Health Services Conference, New York City, USA, 2016.

2015
Delfin, C., Hofvander, B., Billstedt, E., Wallinius, M. Executive functioning in relation to psychopathic traits and AD/HD in young violent offenders. Muntlig presentation vid 31st Nordic Congress of Psychiatry, Köpenhamn, 2015.

Delfin, C., Reckless, G. E., Bolstad, I., Groote, I., Andreassen, O. A., & Jensen, J. (2020). Exploring the effects of an acute dose of antipsychotic medication on motivation-mediated BOLD activity using fMRI and a perceptual decision-making task. Neuroscience, 440, 146-159.

 

  • E-post: Det här är en e-postadress
  • Telefon: 0470-58 61 84, 0709-67 30 05