Chris Geraets

Post doc

Chris Geraets är sedan november 2020 post doc vid Forskningsenheten, Rättspsykiatriska regionkliniken i Växjö, och Institutionen för kliniska vetenskaper i Lund, Medicinska fakulteten vid Lunds Universitet. Chris är också knuten till Centrum för Etik, Juridik och Mental Hälsa (CELAM) vid Göteborgs universitet. Hon har en mastersexamen i klinisk neuropsykologi och disputerade år 2020 vid Groningens universitet, Nederländerna.

2014 påbörjade Chris sin doktorandforskning vid University Medical Center i Groningen, Nederländerna. Hennes forskning gällde experimentella studier av beteende i virtual reality (VR) liksom att undersöka effekterna av en ny VR-baserad kognitiv beteendeterapi (VR-KBT) hos patienter med en psykotisk störning och generaliserad social ångest (SAD). VR-KBT fanns vara effektiv och har implementerats inom den holländska sjukvården. Chris har också arbetat vid utbildningsinstitutet för kliniska psykologer i Nederländerna, med att undervisa och handleda forskningsprojekt.

Som forskare är Chris framför allt intresserad av VR-bedömningar och -interventioner. I nuläget fokuserar hon på huruvida vi kan använda VR för att ge en ny dimension till bedömningar inom rättspsykiatrin och huruvida detta kan tillföra ytterligare information till den diagnostiska processen. Detta skulle kunna vara fallet då en av fördelarna med VR är att vi kan bedöma människor inom (virtuella) sociala miljöer medan vi befinner oss i behandlingsrummets trygga omgivning.

Publikationer

2020
Geraets CNW, Snippe E, van Beilen M, Pot-Kolder R, van der Gaag M, Veling W. The effect of VR cognitive behavioral therapy for paranoia on the dynamic network structure of affect in psychosis: a randomized controlled trial. Schizophrenia Research. 2020. (IF: 4.6, open access)

Pot-Kolder R, Veling W, Geraets CNW, Lokkerbol J, Smit F, Jongeneel A, Ising H, van der Gaag M. Cost-effectiveness of virtual reality cognitive behavioral therapy for psychosis. Journal of Medical Internet Research. 2020. (IF: 4.9, open access).

Klein Tuente S, Bogaerts S, Bulten E, Keulen-de Vos M, Bokern H, van IJzendoorn S, Geraets CNW,  Veling W. Virtual Reality aggression prevention therapy (VRAPT) versus waiting list control for forensic psychiatric inpatients: a multicenter randomized controlled trial. Journal of Clinical Medicine. 2020. (IF: 3.3, open access).

Nijman SA, Veling W, Greaves-Lord K, Vos M, Zandee CER, aan het ROT M, Geraets CNW, Pijnenborg GHM. Dynamic Interactive Social Cognition Training in Virtual Reality (DiSCoVR) for People with a Psychotic Disorder: Single-Group Feasibility and Acceptability Study. JMIR Mental Health. 2020.

Begemann MJH, Thompson IA, Veling W, Gangadin SS, Geraets CNW, van ‘t Hag E, Müller-Kuperus SJ, Oomen PP, Voppel AE, van der Gaag M, Kikkert MJ, Van Os J, Smit HFE, HAMLETT group, de Haan L, Sommer IEC. Antipsychotic medication maintenance versus dose-reduction/discontinuation in first episode psychosis. HAMLETT (Handling Antipsychotic Medication Long-term Evaluation of Targeted Treatment): a pragmatic multicenter single-blind randomized controlled trial. Trials. 2020.

2019
Geraets CNW, van Beilen M, van Dijk M, Kleijer H, Köhne C , van der Hoeven JH, Groen GJ, Curcic-Blake B, Schoevers RA, Maurits NM#, Kortekaas R#. Lack of Analgesic Effects of Transcranial Pulsed Electromagnetic Field Stimulation in Neuropathic Pain Patients: A Randomized Double-Blind Crossover Trial. Neuroscience Letters. 2019.

Geraets CNW, Veling W, Witlox M, Staring ABP, Matthijssen SJMA, Cath D.  Virtual reality based cognitive behavioral therapy for patients with generalized social anxiety disorder: a pilot study. Behavioural and cognitive psychotherapy. 2019.

Nijman SA, Veling W, Greaves-Lord K, Vermeer R, Vos M, Zandee CER, Zandstra D, Geraets CNW, Pijnenborg GHM. 2019. Dynamic Interactive Social Cognition Training in Virtual Reality (DiSCoVR) for social cognition and social functioning in people with a psychotic disorder: Study protocol for a multicenter randomized controlled trial. BMC Psychiatry.

2018
Pot-Kolder R#, Geraets CNW#, Veling W, Staring ABP, Gijsman HJ, Delespaul PA, van der Gaag M. Effects of virtual reality based cognitive behavioural therapy for paranoid ideation and social avoidance in patients with a psychotic disorder: a randomised controlled trial. The Lancet Psychiatry. 2018.

#Delad försteförfattare.

Geraets CNW, van Beilen M, Pot-Kolder R, Counotte J, van der Gaag M, Veling W. Social environments and interpersonal distance regulation in psychosis: A virtual reality study. Schizophrenia Research. 2018, 96-101.

2016
Pot-Kolder R, Veling W, Geraets CNW, van der Gaag M. Effect of virtual reality exposure therapy on social participation in people with a psychotic disorder (VRETp): study protocol for a randomized controlled trial. Trials, 1. 2016, 17-25.

  • E-post: Det här är en e-postadress
  • Telefon: 0470-58 60 84