Fernando González Moraga

Bilden saknar en alternativtext.

Doktorand och legitimerad psykolog

Fernando är verksam som legitimerad psykolog på Rättspsykiatriska regionkliniken i Växjö, som samverkansdoktorand vid Institutionen för Kliniska Vetenskaper, Lund, Lunds universitet samt affilierad till Centrum för Etik, Juridik och Mental Hälsa vid Göteborgs universitet. Fernando har tidigare arbetat inom, bland annat, det forensiska området, exempelvis som forskningsassistent i Kriminalvården i Chile på ett projekt om psykopati och anknytning. Fernando har också erfarenhet av att arbeta med barn och deras familjer inom habiliteringsverksamhet i Sverige.

Fernandos forskningsintressen inkluderar aggression, psykopati och psykologisk bedömning och behandling med Virtual Reality inom rättspsykiatri. Titeln på hans doktorandarbete är ”Challenges for treatment of aggressive antisocial behaviors in forensic settings: the importance of personality, cognitive functioning & callous-unemotional traits” och inkluderar studier på unga våldsbrottslingar och rättspsykiatriska patienter. Just nu arbetar Fernando inom studien FOR-VR med en pilotstudie på behandlingsmetoden ”Virtual Reality Aggression Prevention Training” (VRAPT). VRAPT är en KBT-baserad behandling där patienter får träna att känna igen och hantera aggressiva impulser i Virtual Reality-miljöer.

Publikationer

2019
González Moraga, F. R., Garcia, D., Billstedt, E., & Wallinius, M. (2019). Facets of Psychopathy, Intelligence and Aggressive Antisocial Behaviors in Young Violent Offenders. Frontiers in psychology, 10, 984.

2018
Garcia, D., Rosenberg, P., González Moraga, F. R., & Rapp-Ricciardi, M. (2018). Dark time matter: dark character profiles and time perspective. Psychology, 9(01), 63.

2017
Garcia, D., & González Moraga, F. R. (2017). The Dark Cube: dark character profiles and OCEAN. PeerJ, 5, e3845.

González Moraga, F. R., Nima, A. A., & Garcia, D. (2017). Sex and dark times’ strategy: The Dark Triad and time perspective. Psych journal, 6(1), 98-99.

Garcia, D., Schütz, E., Lindskär, E., González Moraga, F.R., Archer, T., Cloninger, K., & Al Nima, A. (2017). Who is Sleeping Beauty? Quality of Sleep and Adolescents’ Sleep-Psychophysiological-Emotional-Personality Profile. Asian Journal of Health Psychology, 1(2), 9-24.

2015
González Moraga, F. R. (2015). The dark triad of personality: Machiavellianism, narcissism and psychopathy. An evolutionary look. Revista Criminalidad, 57(2), 253-265.

2014
Cabrera, J., Gallardo, R., González Moraga, F. R., & Navarrete, R. (2014). Psychopathy and crime: comparisons and differences between sexual offenders and ordinary criminals at a prison in Chile. Revista Criminalidad, 56(2), 229-245.

Peer-reviewed konferensabstrakt

2019
González, F. R., Sygel, K., Garcia, D., Enebrink, P., Billstedt, E., Perrin, S., Hofvander, B., & Wallinus, M. (2019). Aggressive antisocial behaviors in forensic settings: the importance of personality, intelligence and psychopathy. In 13th Nordic Symposium on Forensic Psychiatry. Göteborg, Sverige.

2018
González, F. R., Garcia, D., Billstedt, E., & Wallinius, M. (2018). Psychopathy, Intelligence, and Aggressive Antisocial Behaviors in Young Violent Offenders: A Moderation Analysis. International Association of Forensic Mental Health Services (IAFMHS). Antwerp, Belgien.

2017
González, F. R., & Garcia, D. (2017). Human Awareness in Time and Space: The Organization of the Flow of Time and Malevolent Character Profiles. International Convention of Psychological Science (ICPS). Wien, Österrike.

Garcia, D., & González, F. R. (2017). Dark Character Profiles and Differences in OCEAN. International Convention of Psychological Science (ICPS). Wien, Österrike.

Garcia, D., & González, F. R. (2017). Everyone is Thinking of It, Whishing for It, But not Doing It: Malevolent Profiles and Sociosexual Orientation. International Convention of Psychological Science (ICPS). Wien, Österrike.

  • E-post: Det här är en e-postadress
  • Telefon: 0470-58 95 65, 0720-83 19 78