Jessica Revelj

Doktorand och specialistsjuksköterska i psykiatrisk omvårdnad

Jessica Revelj är legitimerad sjuksköterska (2013) med vidareutbildning mot psykiatrisk omvårdnad samt innehar magisterexamen i vårdvetenskap (2017). Samtliga dessa utbildningar är utförda vid Linnéuniversitetet i Växjö.

Jessica har sedan 2013 varit verksam som sjuksköterska samt delvis som sektionsledare på Rättspsykiatriska Regionkliniken i Växjö. Just nu arbetar Jessica som kliniskt verksam sjuksköterska på en rättspsykiatrisk avdelning (50 %) samt doktorerar inom vårdvetenskap vid Institutionen för Vårdvetenskap, Linnéuniversitetet (50 %).

Jessica är doktorand i ett forskningsprogram som syftar till att arbeta med utveckling av evidensbaserad praktik för rättspsykiatrisk vård, FORevidence. Jessica arbetar i ett delprojekt som studerar livssituationen för kvinnor som vårdas inom rättspsykiatrisk heldygnsvård, FOR-WOMEN. I FOR-WOMEN söks förståelse för kvinnornas livssituation och vad de behöver under vårdtiden, dels utifrån erfarenheter från kvinnorna själva men även utifrån erfarenhet av att vara personal som vårdar de kvinnliga patienterna. Aspekter som kan påverka livssituationen kan vara den fysiska och psykosociala vårdmiljön som speglar den rättspsykiatriska kontexten. Dessa aspekter påverkar den fortsatta vårdprocessen och möjlighet att uppnå förbättrad psykisk hälsa. I FOR-WOMEN genomförs intervjustudier, enkätstudier och en observationsstudie med kvinnliga patienter och personal som vårdar dem.

Jessica är intresserad av vad i den rättspsykiatriska vården som påverkar patienterna i deras rehabiliteringsprocess och hur patienterna upplever den vård och den miljö som rättspsykiatrisk vård innefattar.

 

  • E-post: Det här är en e-postadress
  • Telefon: 0470-58 95 45, 0767-20 78 94