Johan Berlin

Doktorand och legitimerad psykolog

Johan är legitimerad psykolog verksam vid rättspsykiatriska regionkliniken i Växjö och doktorand i rättspsykiatri vid Medicinska fakulteten, Institutionen för kliniska vetenskaper, vid Lunds Universitet.

Johan har tidigare erfarenhet av psykiatrisk slutenvård där han jobbat som skötare men delar nu sin tjänst mellan lika delar kliniskt arbete som psykolog och forskning. Hans avhandling kommer att beröra begreppet aggression och hur aggression uppmäts och hanteras, främst i rättspsykiatriska slutenvårdsmiljöer. En stor del av arbetet kommer också att utgöras av en både kvalitativ och kvantitativ utvärdering av strukturerade kollaborativa våldsriskhanteringsplaner inom rättspsykiatrin. Dessa strukturerade kollaborativa våldsriskhanteringsplaner representerar en delvis nydanade riktning inom rättspsykiatrisk vård, där patientperspektivet utforskas och används mer aktivt i våldsriskhanteringsprocessen. En process som historiskt sett har varit dominerad av klinikernas perspektiv och därför lämnat begränsat utrymme för att mer aktivt involvera patienten. Målet är nu att utvärdera denna nya metod för att se om den är effektiv så väl som om den bedöms som hjälpsam av både personal och patienter.

Inom det rättspsykiatriska forskningsfältet i övrigt har Johan ett speciellt intresse för riskbedömningar och hantering av våldsrisk samt för begreppet psykopati. Inom psykiatrisk och psykologisk forskning i stort brinner han också för öppen och reproducerbar vetenskap, så kallad Open Science, och för metodfrågor.

Peer-reviewed konferensabstrakt

2019 
”Structured Violence Risk Management in Forensic Psychiatry”, antaget till 13th Nordic Symposium on Forensic Psychiatry, Göteborg.

2018
”Measuring Aggression in Offenders: Convergence Across Methods”, antaget till International Association of Forensic Mental Health Services Conference, Antwerpen, Belgien.

  • E-post: Det här är en e-postadress
  • Telefon: 0470-58 31 95, 0720-83 18 98