Kristina Sygel

Post doc, medicine doktor, överläkare i psykiatri och rättspsykiatri

Kristina är leg. läkare, specialist i psykiatri och rättspsykiatri och är överläkare vid Rättsmedicinalverkets rättspsykiatriska avdelning i Stockholm. Hon är post doc vid Centrum för Etik, Juridik och Mental Hälsa (CELAM) vid Göteborgs universitet i samarbete med Forskningsenheten, Rättspsykiatriska regionkliniken i Växjö.

Kristina har sedan början av 2000-talet arbetat inom rättspsykiatrisk undersökningsverksamhet vars huvudsakliga uppdrag är att förse brottmålsdomstol med underlag angående allvarlig psykisk störning, vårdbehov och risk för återfall i brott hos lagöverträdare inför domfällande. Hon deltar även i Rättsmedicinalverkets riskutredningar inför tidsbestämning av livstidsstraff samt undervisar regelbundet inom psykiatri, rättspsykiatri och tvångslagstiftning i olika verksamheter och är vice ordförande i Svenska Rättspsykiatriska Föreningen. Hon har under flera år kombinerat ovanstående med forskningsstudier och disputerade vid Institutionen för klinisk neurovetenskap, Karolinska Institutet 2016.

Kristinas huvudsakliga forskningsarbete har varit inom rättspsykiatri med inriktning på data och systemvetenskap och har främst gällt datasimulering i utredning och behandling av lagöverträdare inom rättspsykiatri och kriminalvård. Bland annat var hon en av skaparna av ett datoriserat behandlingsprogram för partnervåldsförövare som använts inom Kriminalvårdens program för våld i nära relationer. Kristina har sedan 2019 bedrivit post doc studier under handledning av Märta Wallinius inom projektet FOR-VR (utredning och behandling med Virtual Reality), del av det nationella forskningsprogrammet FORevidence (https://celam.gu.se/svenska/forevidence) som bidrar till utveckling av evidensbaserad rättspsykiatrisk vård.

Publikationer

2017
Sygel, K., Sturup, J., Fors, U., Edberg, H., Gavazzeni, J., Howner, K., … Kristiansson, M. (2017). The Effect of Gender on the Outcome of Forensic Psychiatric Assessment in Sweden: A Case Vignette Study. Criminal Behaviour and Mental Health, 27(2), pp. 124-135.

2015
Danielson, M., Ekenberg, L., & Sygel, K. (2015). Robust Psychiatric Decision Support Using Surrogate Numbers. In Intelligent Software Methodologies, Tools and Techniques (pp. 575-585). Springer International Publishing.

Sygel, K., Danielsson, M., Ekenberg, L., & Fors, U. (2015). Handling Imprecise Information in Emergency Psychiatric Care. In New Trends on System Science and Engineering: Proceedings of ICSSE 2015276, 250. IOS Press.

2014
Sygel, K., Kristiansson, M., Furberg, R., & Fors, U. (2014). Reactions on Display/Intimate Partner Violence (RoD/IPV)—A Study of a New Interactive Computer Simulation Program for the Treatment of Men Convicted of Intimate Partner Violence. International Journal of Forensic Mental Health13(4), 369-380.

2013
Arborelius, L., Fors, U., Svensson, A. K., Sygel, K., & Kristiansson, M. (2013). A new interactive computer simulation system for violence risk assessment of mentally disordered violent offenders. Criminal Behaviour and Mental Health, 23(1), 30-40.

Böcker

Ekenberg, L., Kjellin, H., & Sygel, K. (2019). Det är upp till dig!: Bli en bättre beslutsfattare. Stockholm, Sweden. Bokförlaget Langenskiöld.