Märta Wallinius

Docent, enhetschef forskning, forskningskoordinator och legitimerad psykolog

Märta är verksam som enhetschef och leg. psykolog vid Forskningsenheten, Rättspsykiatriska regionkliniken i Växjö. Märta är docent i psykiatri med inriktning rättspsykiatri vid Institutionen för kliniska vetenskaper, Lund, Lunds universitet.

Utöver arbete som enhetschef är Märta involverad som styrgruppsmedlem för Centrum för Etik, Juridik och Mental Hälsa (CELAM) vid Göteborgs universitet samt som ordförande för  nätverket Delaktighet i Psykiatrisk tvångsvård (DIPS). Märta arbetar också som review editor för Frontiers in Psychiatry: Forensic Psychiatry.

Märta har mångårig erfarenhet av att arbeta som psykolog inom forensisk verksamhet med personer med våldsamt och kriminellt beteende i kombination med olika former av svår psykisk ohälsa och sociala problem. Märta har kombinerat klinisk tjänstgöring som psykolog med metodutveckling och forskning, fram tills hon fick uppdrag som forskningskoordinator på Rättspsykiatriska regionkliniken i Växjö 2014.

Märtas forskningsintressen berör tidig prevention av kriminalitet och våld, personcentrerad vård i forensiska verksamheter, behandlingsinsatser riktade mot våldsamt och kriminellt beteende samt svår psykisk ohälsa, risk- och skyddsfaktorer för upprepat våldsamt beteende samt implementeringskunskap. Märta är programansvarig för det nationella forskningsprogrammet FORevidence som berör utveckling av evidensbaserad rättspsykiatrisk vård.

FORevidence, celam.gu.se, öppnas i nytt fönster

Märta driver också fem större, kliniska projekt som berör forensiska populationer; MENT-FOR (Psykologiska och psykiatriska behandlingsbehov hos rättspsykiatriska patienter), FORM (Utvärdering av strukturerad hantering av risk för våld i rättspsykiatrin), FOR-VR (Psykologisk utredning och behandling med Virtual Reality), Diagnostisk stabilitet hos rättspsykiatriska patienter och Neurofysiologiska korrelat till disinhibition och utagerande beteenden hos rättspsykiatriska patienter. Märta är också medforskare i ett flertal studier bland annat DAABS (Development of Aggressive Antisocial Behavior Study), FOR-WOMEN (Rättspsykiatrisk heldygnsvård för kvinnliga patienter), USEFOR (Patienters delaktighet i rättspsykiatrisk vård) och FOR-SATA (Behandling och bedömning av substansbrukssyndrom hos rättspsykiatriska patienter).

Publikationer

2019

Delfin, C., Krona, H., Andiné, P., Ryding, E., Wallinius, M., & Hofvander, B. (2019). Prediction of recidivism in a long-term follow-up of forensic psychiatric patients: Incremental effects of neuroimaging data. PloS one, 14(5), e0217127. 

doi.org/10.1371/journal.pone.0217127, öppnas i nytt fönster

González Moraga, F. R., Garcia, D., Billstedt, E., & Wallinius, M. (2019). Facets of Psychopathy, Intelligence and Aggressive Antisocial Behaviors in Young Violent Offenders. Frontiers in Psychology, 10, 984. 

doi.org/10.3389/fpsyg.2019.00984, öppnas i nytt fönster

Wallinius, M., Nordholm, J., Wagnström, F., & Billstedt, E. (2019). Cognitive functioning and aggressive antisocial behaviors in young violent offenders. Psychiatry research, 272, 572-580. 

doi.org/10.1016/j.psychres.2018.12.140, öppnas i nytt fönster

2018

Delfin, C., Andiné, P., Hofvander, B., Billstedt, E., & Wallinius, M. (2018). Examining associations between psychopathic traits and executive functions in incarcerated violent offenders. Frontiers in psychiatry, 9. 

doi.org/10.3389/fpsyt.2018.00310, öppnas i nytt fönster

Sjödin, A. K., Wallinius, M., Billstedt, E., Hofvander, B., & Nilsson, T. (2018). Evidence for two levels of intimate partner violence and aggression among incarcerated young male violent offenders. International journal of offender therapy and comparative criminology, 62(10), 3097-3116.

Widinghoff, C., Berge, J., Wallinius, M., Billstedt, E., Hofvander, B., & Håkansson, A. (2018). Gambling disorder in male violent offenders in the prison system: psychiatric and substance-related comorbidity. Journal of gambling studies, 1-16. 

doi.org/10.1007/s10899-018-9785-8, öppnas i nytt fönster

2017

Billstedt, E., Anckarsäter, H., Wallinius, M., & Hofvander, B. (2017). Neurodevelopmental disorders in young violent offenders: Overlap and background characteristics. Psychiatry research, 252, 234-241.

Hofvander, B., Anckarsäter, H., Wallinius, M., & Billstedt, E. (2017). Mental health among young adults in prison: the importance of childhood-onset conduct disorder. British Journal of Psychiatry Open, 3(2), 78-84. 

doi.org/10.1192/bjpo.bp.116.003889, öppnas i nytt fönster

Krona, H., Nyman, M., Andreasson, H., Vicencio, N., Anckarsäter, H., Wallinius, M., ... & Hofvander, B. (2017). Mentally disordered offenders in Sweden: differentiating recidivists from non-recidivists in a 10-year follow-up study. Nordic journal of psychiatry, 71(2), 102-109.

Laporte, N., Ozolins, A., Westling, S., Westrin, Å., Billstedt, E., Hofvander, B., & Wallinius, M. (2017). Deliberate self-harm behavior among young violent offenders. PLoS one, 12(8), e0182258. 

doi.org/10.1371/journal.pone.0182258, öppnas i nytt fönster

Sjödin, A. K., Wallinius, M., Billstedt, E., Hofvander, B., & Nilsson, T. (2017). Dating violence compared to other types of violence: similar offenders but different victims. The European Journal of Psychology Applied to Legal Context.

2016

Helles, A., Wallinius, M., Gillberg, I. C., Gillberg, C., & Billstedt, E. (2016). Asperger syndrome in childhood–personality dimensions in adult life: temperament, character and outcome trajectories. British Journal of Psychiatry Open, 2(3), 210-216. 

doi.org/10.1192/bjpo.bp.116.002741, öppnas i nytt fönster

Nilsson, T., Falk, Ö., Billstedt, E., Kerekes, N., Anckarsäter, H., Wallinius, M., & Hofvander, B. (2016). Aggressive antisocial behaviors are related to character maturity in young Swedish violent offenders independent of ADHD. Frontiers in psychiatry, 7. 

doi.org/10.3389/fpsyt.2016.00185, öppnas i nytt fönster

Wallinius, M., Delfin, C., Billstedt, E., Nilsson, T., Anckarsäter, H., & Hofvander, B. (2016). Offenders in emerging adulthood: School maladjustment, childhood adversities, and prediction of aggressive antisocial behaviors. Law and human behavior, 40(5), 551.

2014
Falk, Ö., Wallinius, M., Lundström, S., Frisell, T., Anckarsäter, H., & Kerekes, N. (2014). The 1% of the population accountable for 63% of all violent crime convictions. Social psychiatry and psychiatric epidemiology, 49(4), 559-571. 

link.springer.com/content/pdf/10.1007%2Fs00127-013-0783-y.pdf, öppnas i nytt fönster

Johnsson, M., Andersson, B., Wallinius, M., Hofvander, B., Ståhlberg, O., Anckarsäter, H., ... & Radovic, S. (2014). Blame attribution and guilt feelings in violent offenders. The Journal of Forensic Psychiatry & Psychology, 25(2), 212-223.

2012

Wallinius, M., Nilsson, T., Hofvander, B., Anckarsäter, H., & Stålenheim, G. (2012). Facets of psychopathy among mentally disordered offenders: Clinical comorbidity patterns and prediction of violent and criminal behavior. Psychiatry research, 198(2), 279-284.

Wallinius, M. (2012). Aggressive antisocial behavior – clinical, cognitive, and behavioral covariates of its persistence. PhD thesis, Lund university, Lund, Sweden. Tillgänglig via 

portal.research.lu.se/ws/files/3875688/3173579.pdf, öppnas i nytt fönster

2011

Nilsson, T., Wallinius, M., Gustavson, C., Anckarsäter, H., & Kerekes, N. (2011). Violent recidivism: a long-time follow-up study of mentally disordered offenders. PloS one, 6(10), e25768. 

doi.org/10.1371/journal.pone.0025768, öppnas i nytt fönster

Wallinius, M., Johansson, P., Larden, M., & Dernevik, M. (2011). Self-serving cognitive distortions and antisocial behavior among adults and adolescents. Criminal Justice and Behavior, 38(3), 286-301.

Debattartiklar

2019

Söderberg, A., Wallinius, M., Laporte, N., & Lorfalk, G. (2019). När ska psykiatripersonalen beslagta mobiltelefonen? Dagens Medicin. 

dagensmedicin.se/artiklar/2019/05/16/nar-ska-psykiatripersonalen-beslagta-mobiltelefonen/, öppnas i nytt fönster

Söderberg, A., Wallinius, M., Laporte, N., Johansson, L., & Lorfalk, G. (2019). Vi vill fortsätta problematisera smartphones i tvångsvård. Dagens Medicin. 

dagensmedicin.se/artiklar/2019/06/20/vi-vill-fortsatta-problematisera-smartphones-i-tvangsvard/, öppnas i nytt fönster

2016

Falk, Ö., Malm, M., Wallinius, M., Hofvander, B., Anckarsäter, H., Radovic, S., & Nilsson, T. (2016). Så kan den allvarliga våldsbrottsligheten minskas. DN Debatt, Dagens Nyheter. 

dn.se/debatt/sa-kan-den-allvarliga-valdsbrottsligheten-minskas/, öppnas i nytt fönster

2015

Lindqvist Bagge, A. S., Hildebrand Karlén, M., & Wallinius, M. (2015). Psykisk ohälsa och våldsbrott-inget okomplicerat samband. Läkartidningen, 112. 

lakartidningen.se/Opinion/Debatt/2015/05/Psykisk-ohalsa-och-valdsbrott--inget-okomplicerat-samband/, öppnas i nytt fönster

Söderberg, A., & Wallinius, M. (2015). Lätt att felbedöma risken för suicid. Dagens Medicin. 

dagensmedicin.se/artiklar/2015/03/12/latt-att-felbedoma-risken-for-suicid/, öppnas i nytt fönster

Peer-reviewed Konferensabstrakt

2019

Berlin J, Nilsson T, Wallinius M. Aggression in forensic settings: Enhancing its management through patient participation, Congress paper at the 13th Nordic Symposium on Forensic Psychiatry, August 20-22 2019, Gothenburg, Sweden

Delfin C, Ruzchik E, Wallinius M, Björnsdotter Åberg M, Andiné P. Neural biomarkers for inhibitory control and disinhibitory personality traits in violent psychiatric patients: A Go/NoGo ERP study, Congress paper at the 13th Nordic Symposium on Forensic Psychiatry, August 20-22 2019, Gothenburg, Sweden

Gonzalez Moraga F, Sygel K, Enebrink P, Perrin S, Wallinius M. Aggressive antisocial behaviors in forensic settings: The importance of personality, cognitive functioning and psychopathy, Poster at the 13th Nordic Symposium on Forensic Psychiatry, August 20-22 2019, Gothenburg, Sweden

Laporte N, Ozolins A, Westling S, Westrin Å, Wallinius M. Victim, offender and forensic psychiatric patient: associations between childhood adversities and deliberate self-harm behavior in forensic psychiatric patients. Congress paper at the 13th Nordic Symposium on Forensic Psychiatry, August 20-22 2019, Gothenburg, Sweden

Sygel K, Wallinius M. Has the future arrived? Virtual reality computer simulation in forensic psychiatry: A state-of-the-art review, Congress paper at the 13th Nordic Symposium on Forensic Psychiatry, August 20-22 2019, Gothenburg, Sweden

Söderberg A, Hörberg U, Wallinius M. Problematizing patient participation in forensic psychiatric care, Congress paper at the 13th Nordic Symposium on Forensic Psychiatry, August 20-22 2019, Gothenburg, Sweden

Wallinius M, Hildebrand Karlén M, Rask M, Munthe C. Development of evidence-based practice in forensic psychiatry: A transdisciplinary characterization of, and new methodology for, a multiply disadvantaged and vulnerable group, Congress paper at the 13th Nordic Symposium on Forensic Psychiatry, August 20-22 2019, Gothenburg, Sweden

Lindström E, Hildebrand Karlén M, Wallinius M. Diagnostic stability of psychiatric diagnoses in forensic psychiatric patients, Poster at the Annual Meeting of the American Psychiatric Association, May 18-22 2019, San Fransisco, USA.

Wallinius M, Andiné P, Nilsson T, Hofvander B, Hildebrand Karlén M, Rask M, Munthe C, Hörberg U. DEVELOPMENT OF EVIDENCE-BASED PRACTICE IN FORENSIC PSYCHIATRY: a transdisciplinary characterization and development of new methodologies, Poster at the Annual Meeting of the American Psychiatric Association, May 18-22 2019, San Fransisco, USA.

2018

Berlin J, Billstedt E, Wallinius M, Measuring aggression in offenders: convergent validity across methods, Congress paper at the 18th Annual Conference of the International Association of Forensic Mental Health Services, June 11-15 2018, Antwerpen, Belgium

González Moraga FR, Garcia D, Billstedt E, Wallinius M, Psychopathy, aggression, and intelligence in young violent offenders: a moderation analysis, Congress paper at the 18th Annual Conference of the International Association of Forensic Mental Health Services, June 11-15 2018, Antwerpen, Belgium

Söderberg A, Hörberg U, Wallinius M, Patient participation in forensic psychiatric settings, Congress paper at the 18th Annual Conference of the International Association of Forensic Mental Health Services, June 11-15 2018, Antwerpen, Belgium

Wallinius M, Gunnarsson C, Gustafsson M, User involvement in structured violence risk management in forensic psychiatry, Congress paper at the 18th Annual Conference of the International Association of Forensic Mental Health Services, June 11-15 2018, Antwerpen, Belgium

2017

Delfin C, Wallinius M, Björnsdotter M, Andiné P, Neural biomarkers for inhibitory control failure in externalizing behaviors and disorders, Congress paper at the 17th Annual Conference of the International Association of Forensic Mental Health Services, June 13-15 2017, Split, Croatia

Laporte N, Ozolins A, Westling S, Westrin Å, Wallinius M, Deliberate self-harm behavior and childhood trauma among forensic psychiatric patients, Poster at the 17th Annual Conference of the International Association of Forensic Mental Health Services, June 13-15 2017, Split, Croatia

2016

Delfin C, Krona H, Wallinius M, Andiné P, Hofvander B, A 99mTc-HMPAO SPECT study of psychopathic traits in Swedish forensic psychiatric patients, Congress paper at the 16th Annual Conference of the International Association of Forensic Mental Health Services, June 20-24 2016, New York, USA

Laporte N, Nilsson T, Billstedt E, Hofvander B, Wallinius M, Personality dimensions and self-harm behavior in male violent offenders, Poster at the 16th Annual Conference of the International Association of Forensic Mental Health Services, June 20-24 2016, New York, USA

Wallinius, M. Structured professional risk management in forensic psychiatry – from risk screening to risk management in clinical practice. Congress paper at the 16th Annual Conference of the International Association of Forensic Mental Health Services, June 20-24 2016, New York, USA

2015

Delfin C, Hofvander B, Billstedt E, Wallinius M, Executive functioning in relation to psychopathic traits and AD/HD in young violent offenders, Congress paper at the 31st Nordic Congress of Psychiatry, September 20-22 2015, Copenhagen, Denmark

Pettersson N, Ozolins A, Westling S, Billstedt E, Hofvander B, Wallinius M, Self-harm and suicidal behaviour among male violent offenders, Congress paper at the 31st Nordic Congress of Psychiatry, September 20-22 2015, Copenhagen, Denmark

Krona H, Nyman M, Andreasson H, Vicencio N, Anckarsäter H, Wallinius M, Nilsson T, Hofvander B, Forensic psychiatric patients in Sweden: clinical and crime characteristics of a total cohort, Congress paper at the 34th International Congress International Academy of Law and Mental Health (IALMH), July 12th – 17th, 2015, Vienna, Austria

Pettersson N, Ozolins A, Westling S, Billstedt E, Hofvander B, Wallinius M. Self-harm and suicidal behaviour among male violent offenders, Congress paper at the 34th International Congress International Academy of Law and Mental Health (IALMH), July 12th – 17th, 2015, Vienna, Austria.

Sjödin, A-K., Weber Malmberg, C., Wallinius, M., Billstedt, E., Hofvander, B., Nilsson, T. Differences and Similarities between Young Imprisoned Swedish Men with General, Intimate, or Sexual Violence. Congress paper at the 34th International Congress International Academy of Law and Mental Health (IALMH), July 12th – 17th, 2015, Vienna, Austria.

Wallinius, M., Billstedt, E., Nilsson, T., Anckarsäter, H., & Hofvander, B.   Psychosocial background and the development of early aggressive antisocial and psychopathic behaviour among young adult violent offenders. Congress paper at the 34th International Congress International Academy of Law and Mental Health (IALMH), July 12th – 17th, 2015, Vienna, Austria.

2013

Hofvander B, Billstedt E, Wallinius M, Anckarsäter H. Young Violent and Sexual Offenders in Prison - An Overview of a Swedish Project. IALMH Conference, 2013, Amsterdam, Oral presentation.

Hofvander B, Billstedt E, Wallinius M, Anckarsäter H. Background and Clinical Characteristics of Young Adult Males with Autism Spectrum Disorders Sentenced to Prison for Violent or Sexual Offences. IMFAR, 2013, San Sebastian, Oral presentation.

2010

Wallinius, M., Nilsson, T., Dernevik, M., Stålenheim, G., & Anckarsäter, H. Clinical psychiatric and psychological risk factors for violent and general criminal recidivism within forensic psychiatry. EAPL Conference, 2010, Gothenburg, Sweden. Oral presentation.   

2009

Wallinius, M. Clinical facets of psychopathy within forensic psychiatry. IALMH Conference, New York, 2009, Oral presentation.

2006

Wallinius, M., Andershed, H., Dernevik, M., & Lardén, M. Cognitive distortions and antisocial behaviour among delinquent and non-delinquent adults and adolescents. Congress paper at the 7th Annual Conference of the International Association of Forensic Mental Health Services, 2006, Amsterdam, The Netherlands.

Bokkapitel

2014

Wallinius, M. Våldsbrott i samhället. I H. Anckarsäter, T. Nilsson, & S. Radovic. MAD, SAD or BAD? Göteborgs universitet, 2014.