Mattias Rööst

FoU-handledare, med.dr

Specialist i allmänmedicin, forskar om mödravård i låginkomstländer och förlossningskomplikationer bland invandrare i Sverige.

  • E-post: Det här är en e-postadress
  • Telefon: 0472-38 92 00, 0470-38 92 16