Mattias Rööst

FoU-handledare, med.dr

Specialist i allmänmedicin. Handleder och forskar framförallt om diagnostik och konsultation i en allmänmedicinsk kontext.