Natalie Laporte

Doktorand och beteendevetare

Natalie är utbildad beteendevetare och är sedan 2015 doktorand vid Institutionen för kliniska vetenskaper i Lund, Medicinska fakulteten vid Lunds Universitet. Hon har arbetat inom rättspsykiatrin sedan 2010 och har arbetat både med högriskpatienter och särskilt vårdkrävande kvinnor med ett allvarligt självskadebeteende.

Natalie arbetar vid rättspsykiatriska regionkliniken i Växjö. Hon arbetar just nu med en studie om självriktad- och utåtriktad aggression och som innefattar 100 rättspsykiatriska patienter. Natalies kommande artiklar behandlar ämnena självskadebeteende, suicidförsök, aggression, känsloreglering och disinhibition.

Natalies avhandlingsarbete handlar primärt om att kartlägga självskade- och suicidala beteenden hos rättspsykiatriska patienter, men också om att undersöka psykosociala uppväxtfaktorer, känsloreglering och disinhiberande beteenden hos rättspsykiatriska patienter. Just nu genomför Natalie en studie som innefattar 100 rättspsykiatriska patienter. Syftet med studien är att identifiera kliniska, psykosociala och kriminologiska faktorer som har ett samband med självskadebeteende eller suicidhandlingar.

Utöver sitt avhandlingsarbete har Natalie varit aktiv medlem i Nationella Självskadeprojektets utvecklingsgrupp för Södra Noden, hon är en av projektledarna för klinikens förbättringsarbete. Hon har varit huvudförfattare till klinikens vårdprogram för missbruksvård och arbetar just nu med att skapa ett vårdprogram för suicidprevention. Natalie ingår även i nätverket Delaktighet I PSykiatrisk tvångsvård (DIPS).

Publikationer

2017
Laporte, N., Ozolins, A., Billstedt, E., Hofvander, B., Westrin, Å., Westling, S., Wallinius, M. Deliberate self-harm behavior among young violent offenders (2017).

Debattartiklar

2019
Söderberg, A., Wallinius, M., Laporte, N., & Lorfalk, G. (2019). När ska psykiatripersonalen beslagta mobiltelefonen? Dagens Medicin. https://www.dagensmedicin.se/artiklar/2019/05/16/nar-ska-psykiatripersonalen-beslagta-mobiltelefonen/

Söderberg, A., Wallinius, M., Laporte, N., Johansson, L., & Lorfalk, G. (2019). Vi vill fortsätta problematisera smartphones i tvångsvård. Dagens Medicin. https://www.dagensmedicin.se/artiklar/2019/06/20/vi-vill-fortsatta-problematisera-smartphones-i-tvangsvard/

Peer-reviewed konferensabstrakt

2019
Självskadebeteende och suicidförsök inom forensiska grupper. Oral presentation at the 12th national congress of suicide prevention, October 2-3, 2019, in Norrkoping, Sweden.

Victim, perpetrator and forensic psychiatric patient: associations between childhood adversities and deliberate self-harm behavior in forensic psychiatric patients. Oral presentation at the Nordic Symposium on Forensic psychiatry, August 20-22, 2019, Gothenburg, Sweden.

2017
Deliberate self-harm behavior and childhood trauma among forensic psychiatric patients. Poster presentation at the International Association of Forensic Mental Health Services, June 13-16, 2017, in Split, Kroatia.

2016
Personality Dimensions and Self-Harm Behavior in Male Violent Offenders. Poster presentation at the International Association of Forensic Mental Health Services, June 21-23, 2016, in New York, USA.

2015
Deliberate self-harm behavior among young violent male offenders. Oral presentation at the Nordic Congress of Psychiatry, September 20-23, 2015, in Copenhagen, Denmark.

Self-harm and suicidal behavior among male violent offenders. Oral presentation at the International Congress of Law and Mental Health, July 12-17, 2015, in Vienna, Austria.

  • E-post: Det här är en e-postadress
  • Telefon: 0470-58 60 28, 0709-84 46 22