Pär Lindgren

Regional chefläkare

Bilden saknar en alternativtext.

Arbetar som regionansvarig chefläkare. 

Arbetsuppgifterna innefattar:

  • Huvudansvar för det regionövergripande patientsäkerhetsarbetet
  • Stödfunktion och internkontroll i patientsäkerhetsfrågor
  • Analysledare händelseanalyser
  • Tillsammans med övriga chefläkare anmälningsansvarig till IVO
  • Ingår i styrgruppen för patientsäkerhet
  • Ingår i Hälso- och sjukvårdens ledningsgrupp
  • Regionansvarig chefläkare

 

  • E-post: Det här är en e-postadress
  • Telefon: 046470588304, 046709844609

Pressbilder

Bilden saknar en alternativtext.
Bilden saknar en alternativtext.