Pär Lindgren

Regional chefläkare

Arbetar som regionansvarig chefläkare. 

Arbetsuppgifterna innefattar:

  • Huvudansvar för det regionövergripande patientsäkerhetsarbetet
  • Stödfunktion och internkontroll i patientsäkerhetsfrågor
  • Analysledare händelseanalyser
  • Tillsammans med övriga chefläkare anmälningsansvarig till IVO
  • Ingår i styrgruppen för patientsäkerhet
  • Ingår i Hälso- och sjukvårdens ledningsgrupp
  • Regionansvarig chefläkare

 

Pressbilder