Pär Lindgren

Regional chefläkare

Arbetar som regionansvarig chefläkare. 

Arbetsuppgifterna innefattar:

  • Huvudansvar för det regionövergripande patientsäkerhetsarbetet
  • Stödfunktion och internkontroll i patientsäkerhetsfrågor
  • Analysledare händelseanalyser
  • Tillsammans med övriga chefläkare anmälningsansvarig till IVO
  • Ingår i styrgruppen för patientsäkerhet
  • Ingår i Hälso- och sjukvårdens ledningsgrupp
  • Regionansvarig chefläkare

 

  • E-post: Det här är en e-postadress
  • Telefon: 0470-58 83 04, 0709-84 46 09

Pressbilder

Pressbild på Pär Lindgren, Regional chefläkare
Pressbild på Pär Lindgren, Regional chefläkare